Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Pastoraal woord over estafette

HALSTEREN - Van Pinksteren tot 15 augustus gaat er langs de dertig parochies van ons bisdom een Pinksterestafette. 


Vorige week woensdag ontvingen we in de Vredeskerk vanuit de parochie van Wouw e.o. het pinkstervuur, meegedragen in een draaglamp. Eerder waren er in onze St. Anna- en St. Christoffelparochies o.l.v. vicaris Paul Verbeek geloofsgesprekken gehouden met een aantal parochianen en leden van ons pastoraal team. Daaruit is in de St. Annaparochie een geloofsbrief aan de volgende parochie, de Christoffelparochie, voortgekomen. Die brief is met het vuur overhandigd aan de Christoffelparochie tijdens een viering op zondag 19 juli in de kerk van Tholen. Op zondag 26 juli gaat de geloofsbrief van de Christoffelparochie naar de parochie de Bron in de gemeente Woensdrecht. Het geloofsgesprek ging onder meer over geloof, hoop en liefde: het geloof in de verrezen Heer, de hoop wat betreft zijn Rijk, en de liefde voor de wereld waarin de parochie leeft en waarheen ze gezonden is. De estafette is te volgen via de website van het bisdom (www.bisdombreda.nl). Daar worden per parochie de geloofsbrieven gepubliceerd plus het andere materiaal dat de parochies eventueel willen leveren (blog, foto’s, filmpjes, enz.).

Voor de parochies én voor de boodschappers kregen we van het bisdom de raad mee: wees creatief, wees missionair, maar weet dat God evengoed door het kleine en eenvoudige kan werken. Een uurtje aanbidding of extra aandacht voor de armen is ook missionaire kerk. We hopen en bidden dat de bijdragen vanuit onze parochies het vuurtje in de kracht van de H. Geest goed brandend weten te houden bij de volgende parochies en bij onszelf.

Pastoor Hans de Kort

Meer berichten