Ons Kent Ons is weer begonnen met repeteren.
Ons Kent Ons is weer begonnen met repeteren.

Ons Kent Ons weer op de planken

Algemeen

HALSTEREN - De Halsterse toneelvereniging Ons Kent Ons had maandagavond 8 juni de eerste bijeenkomst na de plotselinge en noodgedwongen stop door de corona-maatregelen. 

16 maart moest men de wekelijkse repetities opschorten. Ook werd toen het besluit genomen om de geplande april-uitvoeringen van het blijspel "Tegenwind voor Tibbema" (door Jo Snoeren) uit te stellen.

In de bijna 40 jaar dat Ons Kent Ons bestaat werd er nog nooit een voorstelling afgelast of opgeschoven. Nu kon men door overmacht niets anders doen en lagen de repetities enkele maanden stil. Maar 8 juni konden de leden weer samenkomen. Vanzelfsprekend bij de vaste oefen- en speellocatie "Café-Zaal de Roos". Voordat deze repetitie begon werd er eerst door de leden overlegd. En wel over het plan om de 1,5 meter maatregelen toe te passen bij het toneelspelen. Al snel kwamen de leden van Ons Kent Ons unaniem tot de conclusie dat dit, als die maatregel dan nog geldt, absoluut niet te handhaven is. Vandaar dat er - uit voorzorg - is gekozen om voor november een andere richting op te gaan. Er zal gekeken worden naar een nieuw toneelstuk met een zo klein mogelijke rolbezetting. Een stuk waarbij de spelers niet allemaal tegelijk op de bühne staan. Dit om op deze wijze de 1,5 meter regel te kunnen toepassen. Meer nieuws over toneelvereniging Ons Kent Ons kunt u heel regelmatig vinden in deze kranten.
Ter aanvulling van het huidige spelersbestand is de vereniging op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Zowel dames als heren worden hierbij uitgenodigd om eens vrijblijvend een repetitie mee te maken. Heeft u interesse? Kom dan maandagavond eens een keer kijken bij Café-Zaal de Roos, aanvang 19:30 uur. U dient zich uiteraard wel vooraf aan te melden. Dat is mogelijk via mailadres; okoreserveren@gmail.com. Ons Kent Ons wil zich ook graag houden aan de thans geldende corona-maatregelen. Vandaar heeft de vereniging bewust gekozen voor deze aanpassing van hun plannen voor de nabije toekomst. In 2021 bestaat Ons Kent Ons 40 jaar.

Ons Kent Ons is weer begonnen met repeteren.