Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Wethouder Lars van der Beek en burgemeester Steven Adriaansen
Wethouder Lars van der Beek en burgemeester Steven Adriaansen (Foto: Sophia Piesens)

Subsidiebeleid in Woensdrecht onder loep

GEMEENTE WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht heeft het subsidiebeleid onderzocht op effectiviteit, werkbaarheid, doelgerichtheid en helderheid. 

Uit de enquête die organisaties die subsidie ontvangen hebben ingevuld, blijkt dat het beleid positief scoort op al deze punten.

De bekendheid en informatievoorziening over het subsidiebeleid is goed. Duidelijke voorlichting over het subsidiebeleid, navraag doen of er onduidelijkheden zijn en aangeven bij wie verenigingen terecht kunnen met eventuele vragen, zijn aanbevelingen die gedaan worden. Verenigingen ook actief wijzen op eenmalige subsidies, is een andere aanbeveling.

Het merendeel geeft aan te weten waar de verordening en de nadere regels te vinden zijn.Verenigingen en organisaties geven aan dat het duidelijk is hoe een aanvraag ingediend moet worden en het gemakkelijk is. De gemeente Woensdrecht is duidelijk aan welke vereisten en criteria een subsidieaanvraag moet voldoen. 84% van de respondenten vindt dat de gemeente Woensdrecht bij het besluit duidelijk heeft aangegeven aan welke eisen en prestaties er voldaan moet worden. Ruim 80% geeft aan deze eisen en prestaties ook reëel te vinden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek geeft in een reactie aan blij te zijn met de resultaten: “Wij bedanken de organisaties die mee hebben gedaan aan het onderzoek. We subsidiëren activiteiten van verenigingen, stichtingen en organisaties omdat zij een maatschappelijk doel ondersteunen. Het is fijn om te merken dat dit gewaardeerd wordt en dat het beleid werkt. Samen kunnen we het subsidiebeleid nog beter maken.”

Meer berichten