Omwonenden willen het kerkgebouw in Woensdrecht graag behouden.
Omwonenden willen het kerkgebouw in Woensdrecht graag behouden.

Begrip voor sluiting kerk Woensdrecht

Algemeen

WOENSDRECHT - Op zaterdag 26 oktober vindt de allerlaatste kerkelijke viering plaats in de Woensdrechtse Sint Josephkerk. Dat besluit legde het parochiebestuur op donderdagavond 19 september uit aan haar parochianen. Die toonden zich voor het grootste deel begripvol. Toch waren er zorgen, over de juridische uitvoering van de herbestemming en verkoop van het kerkgebouw, maar vooral over het behoud van het kerkgebouw voor de kern Woensdrecht. Bisschoppelijk gedelegeerde Geerten Kok deed zijn best om de zorgen van de parochianen weg te nemen.

Hoewel in tegenstelling tot eerdere plannen besloten is om de kerk ook niet open te houden voor uitvaarten, huwelijken en dopen verzekerde hij de Woensdrechtse kerkgangers dat de sluiting van de kerk voor erediensten niet betekent dat het kerkelijke leven in de kern Woensdrecht tot stilstand komt. "Het besluit om de kerk te sluiten is het meest reële, maar de parochie houdt hiermee niet op te bestaan in Woensdrecht. U blijft huisbezoek ontvangen als dat nodig is, en het blijft mogelijk om de communie te doen of zalving te ontvangen. Er wordt nagedacht over oplossingen voor vervoersproblemen van parochianen en het koor gaat voortaan elke eerste zondag van de maand zingen in de kerk in Ossendrecht."

Behoud
Parochiesecretaris Jan van den Elsen vertelde dat het parochiebestuur - eigenaar van het kerkgebouw - in gesprek is met bouwbedrijf De Nijs - Soffers, dat interesse heeft in het kerkgebouw. "Zij zijn nog in beraad". Daarmee is de toekomst van de Woensdrechtse kerk nog niet zeker, maar omwonenden stellen het kerkgebouw graag behouden te zien blijven.

Parochianen, omwonenden en belangstellenden toonden zich overwegend begripvol voor de sluiting van de Sint Josephkerk.