Afbeelding

Dorpsraad zoekt versterking

Algemeen

HALSTEREN - Dorpsraad Halsteren doet een oproep richting inwoners om lid te worden van dit lokaal overlegorgaan. Maandelijks bespreekt en behandelt de dorpsraad tal van onderwerpen die direct betrekking hebben op de Halsterse gemeenschap.

Voorzitter Piet Soffers en secretaris Peter Tange in hun oproep: "Als u de agenda leest vindt u het hopelijk de moeite waard om de openbare vergadering eens te bezoeken. De dorpsraad rekent dan ook op een grote belangstelling vanuit de Halsterse bevolking. Dorpsraad Halsteren houdt zich immers bezig met het algemeen Halsters belang en vindt het belangrijk om samen met de inwoners over verschillende zaken, die binnen Halsteren spelen, van gedachte te kunnen wisselen. Misschien vindt u het allemaal wel zo interessant dat u ook deel wilt uitmaken van de Dorpsraad Halsteren. Na de vorige bijeenkomst heeft een persoon aangegeven om lid te willen worden en hij zal dan ook als aspirant-lid worden voorgesteld. Omdat ook de dorpsraad een juiste weerspiegeling wil zijn van de Halsterse gemeenschap, zijn vooral dames nog van harte welkom. Als u belangstelling heeft of nog vragen hebt dan kunt u terecht bij de voorzitter of secretaris of via het contactformulier. Zie hiervoor de website: www.dorpsraadhalsteren.nl

Voorafgaand aan de maandelijkse vergadering van begin april, vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De leden hebben het financieel verslag en het jaarverslag van de secretaris besproken en vastgesteld. Het jaarverslag is te lezen op de website van Dorpsraad Halsteren.

Tijdens de openbare vergadering in ontmoetingscentrum de Wittenhorst die volgde, kwamen tal van lopende onderwerpen en enkele nieuwe aan de orde. Zo lijkt de realisatie van een fietspad door de Auvergnepolder ver weg nu de aanvraag voor financiële steun door de Rabobank is afgewezen. Klachten werden geuit over schade aan natuur in de Melanen voor een niet aangevraagd mountainbikeparcours. Ook blijkt dat contact met de gemeente omtrent burgerparticipatieprojecten niet goed is. Aanpak van een lek in het dak van de Wittenhorst wordt meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. De vraag blijft: "Wanneer"? Aanleg van zonnepanelen op het dak van de Wittenhorst is in voorbereiding.

Herinrichting van de Halsterseweg-Noord kan wel eens tot het jaar 2022-2023 uitgesteld worden. Er is nog verdeeldheid over een enkel of dubbel fietspad. Omwonenden van de Zuneha/ Wouwseweg moeten vanaf het begin betrokken worden bij nieuwbouwplannen daar om misstanden te voorkomen. Ook wordt gezocht naar een evenemententerrein binnen Halsteren waar tot 1 uur 's nachts muziek mag klinken, zoals bij de Molenfeesten die nu noodgedwongen in Bergen op Zoom moeten plaatsvinden. Halsteren beschikt over prachtige evenemententerreinen, onder andere Landgoed de Beek waar per jaar vijf grote evenementen georganiseerd mogen worden, Fort de Roovere, een terrein aan de Wouwseweg en Tholenseweg. Echter vergunning tot 1.00 uur 's nachts is hier niet.

Wat de aanleg van een inundatiepark bij Fort de Roovere betreft, kan archeologisch onderzoek de boel vertragen. Plaatsing van laadpalen voor elektrische auto's, de nieuwe locatie van het Bravis Ziekenhuis en blauwe zones in het dorpscentrum houden ook de dorpsraad bezig. Dorpsraad Halsteren is geen voorstander van blauwe zones. Behoud van de Zweedse watersnoodwoningen kan nog spannend worden, ondanks de wens van de gemeenteraad. De tijd begint te dringen en als er geen oplossingen komen houdt woningcorporatie Stadlander vast aan haar plan. Verkassen van Zorgcentrum Sint Elisabeth, windmolens en de mening van de bevolking over zonneweides in de Auvergepolder houden de gemoederen bezig. De volgende openbare vergadering van Dorpsraad Halsteren is op donderdag 2 mei.