Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

'Meer koffieuurtjes tegen eenzaamheid'

HALSTEREN - KBO Halsteren is vanaf januari gestart met een maandelijks koffieuurtje om eenzaamheid onder mensen te verminderen. Dit blijkt vooralsnog aan te slaan: in januari 17 bezoekers, in februari 6 (vanwege sneeuw) en in maart kwamen 19 personen op de koffie. Op 20 april van 10.00 tot 12.00 uur is de evaluatie: doorgaan, uitbreiden of stoppen. KBO nodigt eenieder uit om dan aanwezig te zijn. De KBO hoopt dit projectje te kunnen voortzetten. Zo ja, dan komt er een bijdragepot.

Eenzaamheid
Riekie van den Boom van het organiserend bestuur over het project om gezamenlijk eenzaamheid te verkleinen: "Eenzaamheid bestaat echt, ook in Halsteren! Wat is eenzaamheid en wat kunnen wij er aan doen? Een definitie van eenzaamheid luidt: 'Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan bepaalde sociale relaties.' Eenzaamheid bij ouderen is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst omdat deze persoon zich niet (meer) verbonden voelt met de wereld en met andere mensen om hen heen. Het is altijd een persoonlijke beleving. Iemand met weinig contacten hoeft dus niet per se eenzaam te zijn. En iemand die veel mensen om zich heen heeft kan zich toch eenzaam voelen. Je bent eenzaam als je het ontbreken van relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. Katholieke Bond van Ouderen te Halsteren hoopt in 2018 de negatieve ervaringen van ouderen beetje bij beetje om te zetten in positiviteit. In Oost-Brabant zie ik in de zorgcoöperaties en in wijkhuizen senioren vrijblijvend (bijna dagelijks) samenkomen en koffie drinken. Gezellig keuvelen en veel lachen! KBO Halsteren is van plan om in de Wittenhorst minstens één keer per maand ook een vrije koffie/thee morgen of middag te gaan organiseren. Aan alles hangt natuurlijk een kostenplaatje! Ons verzoek is of er bedrijven, gemeentelijke instellingen, winkeliers of mensne die de senioren van Halsteren een warm hart toedragen zijn, die ons financieel in dit project te willen gaan ondersteunen. Met hulp kunnen wij ook óns wijkhuis laten floreren, zoals een wijkhuis betaamt. De Wittenhorst en de KBO kunnen enorm veel bijdragen om eenzaamheid onder de senioren van Halsteren te verkleinen. Kortom: KBO Halsteren hoopt op uw steun."

Meer berichten