De nieuwe gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant bij hun installatie.
De nieuwe gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant bij hun installatie.

Provincie heeft nieuw college van Gedeputeerde Staten

Algemeen

PROVINCIE NOORD-BRABANT - De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben de nieuwe gedeputeerden benoemd tijdens hun vergadering op 8 september. 

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten bestaat uit: Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Hagar Roijackers (GroenLinks), Stijn Smeulders (PvdA), Jos van der Horst (SP), Saskia Boelema (D66), Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) en Wilma Dirken (VVD).

Tijdens de vergadering hebben Provinciale Staten gesproken over het bestuursakkoord ‘Samen voor Brabant’.  

Bij dit onderwerp werd een motie aangenomen waarmee aan Gedeputeerde Staten werd verzocht het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ als uitgangspunt te nemen voor het te voeren beleid en de daartoe op te stellen begrotingen in de periode 2023-2027.
En daar waar mogelijk met alle politieke partijen gezamenlijke ambities te realiseren.