Commissaris van de Koning Ina Adema.
Commissaris van de Koning Ina Adema. Foto: Marc Bolsius

Begroting provincie Noord-Brabant

Algemeen

PROVINCIE NOORD-BRABANT - Gedeputeerde Staten presenteerden vrijdag een sluitende begroting voor 2023 met een omvang van ruim 1,2 miljard euro aan Provinciale Staten. 

De provincie stelt extra geld beschikbaar om de inflatie en stijgende grondstoffenkosten op te vangen en geeft een huishoudboekje dat op orde is door aan het volgende bestuur.

“Hoewel we in een onzekere tijd zitten, staat de provincie er nu financieel goed voor”, aldus gedeputeerde financiën Martijn van Gruijthuijsen. “Inflatie, arbeidsmarktkrapte en de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne zorgen ervoor dat onze kosten stijgen. Tegelijkertijd zijn om diezelfde redenen de uitdagingen voor onze inwoners extra groot en kunnen we dus niet stil blijven staan. Met deze begroting blijven we volop in uitvoering om Brabant mooier, veiliger, gezonder en duurzamer te maken voor iedereen. We zorgen er echter ook voor dat ons huishoudboekje op orde is, zodat een volgend bestuur ook volop kan blijven investeren in Brabant.”

De provincie besteedt 140 miljoen om knelpunten op te lossen en kansen te pakken die deze bestuursperiode nog noodzakelijk zijn. Er wordt onder andere geld beschikbaar gesteld om de stijgende materiaal- en grondstofkosten te compenseren, voor collectieve wooninitiatieven, circulaire economie, gebiedsontwikkelingen, mobiliteit en natuur, bibliotheken en de versterking van de rente- en dividendreserve.

Provinciale Staten bespreken de begroting op 4 en 11 november. De volledige begroting is te vinden op brabant.nl/begroting.