Leden Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, met Commissaris van de Koning Wim van de Donk, Christophe van der Maat (VVD), Eric de Bie (FVD), Erik Ronnes (CDA), Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Peter Smit (FVD) en Elies Lemkes - Straver (CDA). 
(Foto: Wim Roefs)
Leden Gedeputeerde Staten Noord-Brabant, met Commissaris van de Koning Wim van de Donk, Christophe van der Maat (VVD), Eric de Bie (FVD), Erik Ronnes (CDA), Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Peter Smit (FVD) en Elies Lemkes - Straver (CDA). (Foto: Wim Roefs) Foto: Wim Roefs

Besluiten van GS Noord-Brabant

Algemeen

DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft 8 september onder meer als volgt besloten:

Stand van zaken mobiliteitsprojecten

Jaarlijks worden de Staten voorafgaand aan de begroting geïnformeerd over de stand van zaken rond mobiliteitsprojecten. Dit overzicht is opgesteld aan de hand van uitvoeringsprogramma’s en afspraken die zijn gemaakt met partners zoals het Rijk, gemeenten en regio’s. Zo krijgen de Staten een goed inzicht in de (aanstaande) projecten en grote opgaven voor de toekomst. Duidelijk is dat Brabant qua mobiliteit richting 2030 voor een aantal uitdagingen staat, zoals flinke investeringen in combinatie met teruglopende financiële middelen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Om daar richting aan te geven wordt het Beleidskader Mobiliteit 2030 opgesteld en naar GS gestuurd.

Tweede bestuursrapportage 2020

In de tweede en laatste bestuursrapportage van dit jaar die het provinciebestuur aan Provinciale Staten aanbiedt wordt per programma aangegeven hoe het ervoor staat met het behalen van de doelstellingen van de provincie Noord-Brabant voor 2020. Kort samengevat is de verwachting dat de meeste doelstellingen (80 procent) eind dit jaar zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt zichtbaar wat de corona-uitbraak voor gevolgen heeft. Bij acht van de tien programma’s is sprake van onzekerheden in de uitvoering, vertragingen of uitstel. In deze rapportage worden de afwijkingen beschreven en voorstellen tot bijsturing gedaan.