Afbeelding

Wie vertelt er iets over dialect: Meej gaank

Algemeen

Gokke (het woord van de vorige keer)

Richard Musters beschrijft niet alleen hoe hij aankijkt tegen gokken, maar heeft ook een filosofie ontwikkeld over wat mag en niet mag. Leest u maar:

‘Aon looterije doen iek nie aon meej. Alleenig aon de femilielooterij tijdes oos femiliefeest. Dan kwoop iek wel wa lotjes, mar das mjeer om ut feest te betaole. 

Iek zen wel us un paor kjeere naor ut kessieno gewiest. Mar das niks vur mèèn wor. A wij daor naor toegaon dan ies ut vur oos plezier. Ge betolt dan vèèf tientjes of zo en daor motte ut de jille aovud meej doen. Wij ljoope dan alles af en kèèke overal. En zo af en toe speule we zelluf mar da gaot dan altij meej klèène bedraoge wor. Waant aandurs dan is oew geld zo op. 

Mar agge dan ziet oe da sommige meense speule. Die zen nie goed wor. Die legge zo vur onderde euro’s aon fiesjes op tafel. En dan boem, is ut in jinne kjeer weg. Of dan zitte ze achter zo’n gokkast en emme ze un kortje bij de knop gestooke zoda tie mar dur bleft draaie. Ut liefste speule ze dan nog op tweij of drie kaste tegelèèk. En dan zien iek da aon en denk iek altij bij m’n eige: waffur plezier emme die daor nouw meej? Ge mok mèèn nie wijs da tie un gezellige aovond emme wor. 

Mar goed, ieder z’n plezierke. Ge kun ut wel wulle verbieje, mar dan doen ze ut toch gewoon wor. Mar dan iellegaol. Daorum kan ut bjeeter via de overeid gaon, dan verdiene we d’r meej z’n alle nog wa aon. Iek zen trouwes toch nie zo vur al da verbieje van wa oe nie aanstaot. Lot de meense toch doen wadasse wulle. Zolaank da ze un aander d’r gin kwaod meej doen, lot ze dan doen. Want iek gok zo mar us da ze in al die jaore meej al da verbieje jillemaol niks zen opgeschote. Ut kost allenig klauwe vol meej geld en de crimineele die worre d’r rijk meej.’ 

Blaauw woog

Ad Borremans reageerde als volgt op het woord ‘gokke’: ‘’Ik moest er even goed over nadenken wat er hierover te zeggen valt, maar de inspiratie liet mij ook deze keer weer niet in de steek. Gelukkig maar dat er nog steeds iets in het vat zit.” Dat vinden wij, als lezers van deze rubriek, ook Ad en daarom lezen we ook deze keer weer met enorm veel plezier jouw bijdrage:

‘Wij emme jaore laank meejgedaon met de staotslooterij. Elleke mond ojje wij dan ’n strotje meej vefkes en ojje dus ok altij wel prèès. Mar da gieng dan oover ’n paor euro en mjeestal net nie genoeg om de koste te dekke om de volgende mond wir meej te kunne doen. Dus zemme daor vlej jaor meej gestopt. Nouw doen wij nog wel meej met de vriendelooterij, en daor emme we wel ies ’n preske gewonne. Daor krèède dan ’n meeltje van tuis op de kompjoeter en kunde dan wa uitzoeke uit ’n lijsje waor da diengers op ston die ge nwooit gebrökt, maar ja get toch wa gewonne. 

Ok emme we nog ’n abonnement bij de postcodeloterij, daor doen we al jaore aon meej want ge kun nwooit nie weete of dasse ok bij oos ien de straot ies komme en dan zouw ’t tog zoonde zen agge gin loote zouw emme. Dus jao wij gokke ok wel ’n bietje eigeluk, mar ’t ed oos nog nie vuul prijze opgeleeverd. Nouw worde van gokke dikkels nie vuul wijzer, aljeen de meesse die da ammaol reegele, die verdiene er ’t mjeeste aon volgus mèèn. 

Mar ge kun van gokke ok wel ies wa aanders oover ouwe. Da emme wij gemaarkt toen damme op ’n terraske zôôte ien ’n stadje. Wij waore daor meej ’n man of vijf zes dink, lekker ’n pilske aont drienke en meesse aon ’t kijke, want das ok altij mooj om te doen. En op ’n gegeeve moment gienge wij van de meesse die vurbij kwamme, de leeftijd gokke en da’s nie altij makkeluk moet iek zegge. Dikkels zoot t’r wel vuul verschil ien da gokke van oos. Zoow kwam t’r een vrouwke aonlwoope en d’n jeene zeej nouw die ies rond de dartig jaor, neeje zee jeen van oos, die ies zeeker al ’n end vurbij de vjeertug man, da ziede zoow. Wij riepe da vrouwke trug saome meej durre vent en vertelde wa damme gegokt ojje oover de leeftijd van eur. We zaotte d’r ammaol neffe te gokke denk, want dieje vent kon d’r nie meej lache en wier kwaod en goof jen van oos ’n flienke klap ien z’n geziecht, meej as gevolg ’n schwoon blauw wôôg. Oow oud z’n vrouwke was kreege we ok nie te wôôre, mar ’t gokke was wel afgelwoope toen.’

Het nieuwe woord

‘t Gebeur gereegeld da ge meej gaank iets gaot doen of iets wul gaon doen of da ge iemes aanders iets meej gaank ziet doen. Bij dees woord kunne n’oew gedachte veul kaante n’uitgaon. IJ et ‘r de gaank nogal in. IJ gieng ‘r meej gaank vandur. De gaank is ‘r jimmel uit. Meej gaank aon de gaank gaon. D’r stao d’n pèèrd in de gaank. De gaank waormeej de meense raaje op eelektiese fietse. In de polder lwoopt ‘n waotergaank. De gaank van Max Verstappen. IJ ed ‘n aorege gaank (IJ lwoop vremd).

Ik ben benieuwd welke voorvallen of verhalen bij u opkomen bij dit nieuwe woord. Uw reactie is tot en met dinsdag 19 september 2023 van harte welkom op het bekende adres: luysterburg01@ziggo.nl .

Tot volgende week!