Nieuwbouwproject nabij een Natura2000-gebied.
Nieuwbouwproject nabij een Natura2000-gebied.

Zorgen woningbouw en stikstof naar minister en provincie

Algemeen

REGIO - Wethouders wonen West-Brabant West en bestuurders van woningcorporaties in dit gebied maken zich zorgen over de haalbaarheid van de woondeal met betrekking tot de nieuwe stikstofmaatregelen. Zij hebben daarover een brief gestuurd naar minister De Jonge en leden van Gedeputeerde Staten. 

In deze brief staat het volgende: ‘We staan als land voor een enorme opgave om de komende jaren in totaal 900.000 woningen te bouwen. Trots zijn we dan ook op de regionale woondeal die we met maar liefst zeven gemeenten en vijf woningcorporaties hebben ontwikkeld. Op 2 november 2022 werden we onaangenaam verrast door de uitspraak van de Raad van State om de ‘bouwvrijstelling’ te schrappen. Op woensdag 1 maart 2023 werden we wederom onaangenaam verrast. Ditmaal door het besluit van de provincie om de natuurbeschermingsvergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000- gebieden tijdelijk stil te leggen. Dat betekent dat als er sprake is van stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden een gebiedsontwikkeling niet door kan gaan.’ 

Grote gevolgen 

‘Tot onze spijt vernamen wij dit via de media. Dit is niet de manier van communiceren die we van een transparante en toegankelijke overheid mogen verwachten. Het doet afbreuk aan het vertrouwen dat er niet voor is gekozen ons vooraf te informeren over een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Wij zien inmiddels door de bomen het bos niet meer. Als het gaat om de inhoud van de besluiten zijn de gevolgen voor ons niet te overzien. In het bijzonder hebben wij grote zorgen over de uitvoering van onze regionale woondeal en andere gebiedsontwikkelingen.’ 

Hoe nu verder? ‘U zult begrijpen dat wij niets liever willen dan samen aan de slag te gaan met deze integrale woondeal, om woningen te bouwen en aan gebiedsontwikkeling te blijven doen. Dat is immers wat inwoners en ondernemers van ons verwachten. Daarin hebben wij als gemeenten, maar ook de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening en de provincie een grote verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat een betrouwbare overheid ons op een correcte manier meeneemt in het proces zodat we de bouwdoelstellingen kunnen behalen. Op korte termijn verwachten we duidelijkheid en perspectief in dit stikstofdossier. We gaan er vanuit dat u verantwoordelijkheid pakt om samen deze woondeal tot een succes te maken. We kijken uit naar uw reactie.’

Woensdrecht 

Reactie van de gemeente Woensdrecht op de woningdeal: Op dit moment onderzoeken we wat de gevolgen zijn van de provinciale maatregelen voor het (niet) afgeven van stikstofvergunningen in de provincie Brabant. Omdat de gemeente Woensdrecht voor een groot deel omringd wordt door Natura2000-gebied, gaat dit impact hebben op bouwprojecten waar nog geen vergunning voor verleend is. Onduidelijk is nog welke projecten worden getroffen worden. En mogelijk zijn er projecten die met het terugdringen van stikstofuitstoot toch doorgang kunnen vinden. Kortom: een overzicht ontbreekt nu nog, terwijl er wel een woningbouwopgave ligt die om aandacht vraagt en natuurgebieden die beschermd moeten worden.’