Afbeelding
Foto: Starworks Studio

Eiken en lindes geplant sportpark Huijbergen

Algemeen

HUIJBERGEN - Begin december 2022 zouden werkzaamheden worden uitgevoerd bij V.V. Vivoo op het sportpark in Huijbergen. Dit werd echter destijds door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) stilgelegd, omdat er mogelijk overtredingen ontstaan van de wet Natuurbescherming. 

Maandag 6 maart 2023 startte de aanplant van zestig nieuwe bomen en struiken rondom het sportpark. Deze aanplant was al in het oorspronkelijke plan opgenomen. Eind 2022 zou gestart worden met de herstructurering van het sportpark in Huijbergen. De OMWB besloot dat aanvullend onderzoek naar vliegroutes en foerageplaatsen van vleermuizen moest plaatsvinden in de periode tussen april en oktober 2023. Met de OMWB is overeengekomen dat op voorhand de nieuwe aanplant wordt uitgevoerd. De nieuw aan te planten bomen bestaan uit twee soorten: de inlandse eik en lindes. De huidige structuur bestaat reeds uit inlandse eiken en de lindes zorgen voor een aantrekkende werking voor diverse diersoorten. Onder de aan te leggen bomen zal struweel beplanting worden aangebracht. Deze beplanting zal bestaan uit diverse soorten waaronder de krent, vlier, lijsterbes en de Gelderse roos. In totaal vergroot deze aanplanting het voedselaanbod voor diverse dieren. Wethouder Rainier Schuurbiers: “Op het sportpark waren de nodige voorbereidingen getroffen om de herstructurering uit te voeren. In samenspraak met V.V. Vivoo is gekeken naar de maatregelen die uitgevoerd dienden te worden om het sportpark weer gereed voor gebruik te maken, zodat deze competitie nog op de velden gevoetbald kan worden. Door al te starten met de aanplanting geven we de aan te leggen bomen en struiken de tijd om te ontwikkelen in hun nieuwe gebied.”

Bomen planten Vivoo
Afbeelding
Afbeelding
Bomen planten Vivoo
Afbeelding