Het bestuur van Dorpsraad Halsteren.
Het bestuur van Dorpsraad Halsteren. Foto: Dennis van Loenhout

Dorpsraad Halsteren kaart parkeren bij De Bank aan

Algemeen

HALSTEREN – Tijdens de ledenvergadering van de Halsterse Dorpsraad op 9 maart spraken de leden met elkaar over lopende dossiers. Veel gaat goed, sommige zaken liggen stil en andere behoeven actie. Tennet en haar verdeelstation blijven zorgenkindjes, terwijl het nieuwe gezondheidscentrum De Bank als bijzonder positief wordt gezien.

Initiatiefnemers Ronald van Oers, Pieter Piessens en Sonja Nuijten werden door de Dorpsraad uitgenodigd om een presentatie te geven over hun nieuwe gezondheidscentrum De Bank, in het voormalige Rabobankgebouw. De Dorpsraad was unaniem in de mening dat het nieuwe gezondheidscentrum een aanwinst is voor Halsteren.

Wel loopt De Bank tegen enkele kleine, praktische problemen aan. De parkeervakken voor de hoofdingang horen bij het gebouw, maar worden ook gebruikt door het winkelend publiek. Van Oers zegt dat hij hoopt dat het plaatsen van bordjes er op termijn toe leidt dat de vakken exclusief voor cliënten blijven. “Want”, zegt hij, “onze cliënten hebben soms veel pijn of zijn slecht ter been. Dan is het van belang dat er voor de deur parkeerruimte is. We hopen op het begrip van het winkelend publiek.” Ook achter De Bank is veel parkeerplaats, maar door een paaltje wat de toegang tot de Hoge Braak vanuit de Dorpsstraat afsluit is die lastiger bereikbaar. Dorpsraad-voorzitter Eugène van den Eijnden belooft dat probleem aan te kaarten bij het college, in een gesprek dat op korte termijn plaatsvindt.

Rond het Tennet-verdeelstation blijft het vooralsnog stil, concludeert de Dorpsraad. Gemeenteraadslid Reinoud Krijnen stelt dat er achter de schermen druk gepoogd wordt om Sabic met Tennet rond de tafel te krijgen, om te bezien of het alsnog mogelijk is om het verdeelstation op De Spie te plaatsen. “De argumenten daartegen zijn niet onoverkomelijk”, vindt hij.