Lian Korst
Lian Korst

Schriftelijke vragen over PFAS lozingen in de Westerschelde

Algemeen

LEPELSTRAAT - REGIO - Vanuit het CDA waterschap Brabantse Delta zijn vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta over PFAS lozingen in de Westerschelde. 

Het CDA staat voor schoon water en daarom is het belangrijk dat de wateren niet met PFAS vervuld worden. Door berichtgeving is het CDA ter ore gekomen dat Sabic PFAS loost op de Westerschelde en volgens de berichtgeving het kennelijk lastig is hierop te handhaven en hier een eind aan te maken. 

Lian Korst: “Om hier toch actie op te ondernemen heeft het CDA Waterschap Brabantse Delta de volgende vragen aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta gesteld:  

Is het Waterschap op de hoogte van de lozing van PFAS door Sabic in de Westerschelde? Is het Waterschap ervan op de hoogte dat de vergunningverlener, de provincie Noord Brabant, hierop niet kan handhaven, omdat in de lozingsvergunning, afgegeven door Rijkswaterstaat, PFAS niet vermeld wordt? Is het Waterschap op de hoogte van de voorwaarden omtrent PFAS in de lozingsvergunning van Sabic? Is er een relatie met onze eigen lozingsvergunning? Vindt u het nuttig om stappen te zetten om de lozingsnormen voor PFAS , meer milieu verantwoord te laten zijn? Eventueel welke stappen?”