Ina Adema, commissaris van de Koning in het provinciehuis.
Ina Adema, commissaris van de Koning in het provinciehuis. Foto: Marc Bolsius

Provincienieuws Noord-Brabant

Algemeen

REGIO - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft onder andere de volgende besluiten genomen:

Vergroenen en digitaliseren
React-EU is een Europees subsidieprogramma dat is ontwikkeld om Europa groen, digitaal en veerkrachtig te laten herstellen uit de coronacrisis. De drie zuidelijke provincies van Nederland kunnen vanuit dit fonds rekenen op zo’n € 49 miljoen. Deze extra middelen worden ingezet om het mkb te vergroenen en digitaliseren.

Om deze subsidies te kunnen verstrekken, moet de Europese Commissie een wijziging van het zogeheten Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid) goedkeuren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn tevens de Management Autoriteit van OPZuid en leggen vanuit deze rol de wijzigingen in het OPZuid voor aan de Europese Commissie. Daarnaast besluiten zij om de React-EU subsidieregeling open te stellen. Het programma kan waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan, aanvragen verlopen via Stimulus.

BOM

GS heeft besloten tot gedeeltelijke afbouw van de exploitatiesubsidie aan de BOM. De minimale provinciale subsidie voor de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zal in 2022 lager uitvallen dan in de afgelopen jaren. Gedeputeerde Staten nemen dit besluit nu al, zodat de BOM hier tijdig op in kan spelen.