Provincienieuws en besluiten | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Cees Doeser (Arriva), Frans Gommers (Provincie) en Patrick van der Velden (wethouder) onlangs bij een overleg over de busdiensten. Die waren intussen aangepast en rijden vanwege corona momenteel minder.
Cees Doeser (Arriva), Frans Gommers (Provincie) en Patrick van der Velden (wethouder) onlangs bij een overleg over de busdiensten. Die waren intussen aangepast en rijden vanwege corona momenteel minder. (Foto: archief De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant)

Provincienieuws en besluiten

PROVINCIE NOORD-BRABANT - Door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant zijn afgelopen week onder meer de volgende besluiten genomen. In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn de externe publieke activiteiten van de leden van Gedeputeerde Staten afgelast.


Regionale aanpak elektrische laadpalen

De provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Enexis en de provincie Limburg willen een provinciale dekking van uniforme, toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke laadpalen voor elektrisch vervoer. Dit hebben zij vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Deze overeenkomst vormt de basis voor een nieuwe aanbesteding voor publieke laadpalen in de provincie in 2020. De provincies vragen hiervoor € 2,6 miljoen van het rijk, dat zij met een gelijk bedrag cofinancieren. Brabant neemt hier € 1,8 miljoen van voor zijn rekening.Monumenten Beheer Brabant

ErfgoedLab Brabant gaat nog door tot eind van dit jaar. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat is gedaan naar de resultaten van ErfgoedLab, dat in oktober 2018 is gestart met het stimuleren en op gang brengen van het proces van herbestemming van erfgoed. De eerste resultaten zijn niet optimaal, vandaar dat de organisatie wat meer tijd krijgt om door te groeien. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het onderzoek, en informeren Provinciale Staten over de resultaten.

Aanpak werklocaties 2020-2023


Op werklocaties liggen veel kansen op het gebied van verduurzaming, circulaire economie en ruimtelijke kwaliteit. Om hier zo goed mogelijk resultaat van te krijgen hebben Gedeputeerde Staten de ‘Aanpak werklocaties 2020-2023’ vastgesteld. Deze aanpak bestaat uit onder andere het interactiever toegankelijk maken van informatie bijvoorbeeld energietransitie of detailhandel. De provincie wil bovendien een actievere rol spelen op bedrijventerreinen waar de grootste kansen liggen op het gebied van verduurzaming. Daarnaast wordt onderzocht hoe Brabantse Campussen door middel van kennisuitwisseling aan elkaar verbonden kunnen worden en zal bestaand beleid over XXL logistiek worden versterkt op het punt van ruimtelijke meerwaarde.

Brabant heeft ander type woningen nodig

Uit de Voortgangsrapportage Wonen blijkt dat in Brabant de woningvoorraad meer is gegroeid dan in de rest van Nederland: afgelopen jaar kwamen er meer dan 12.000 woningen bij. Tegelijkertijd verandert de wijze waarop mensen willen (samen)wonen en samenleven en neemt de behoefte aan nieuwe woonvormen toe. Daarom start de provincie met een actieprogramma om nieuwe woonvormen te stimuleren.

Busdiensten aangepast door coronavirus

Sinds donderdag 19 maart rijden de vervoerders Arriva (Oost- en West-Brabant) en Hermes (Zuidoost-Brabant) volgens een aangepaste dienstregeling. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven, zodat daar waar het nodig is de bussen rijden. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar. bravo.info/corona.Meer berichten