Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Stichting Lichtstoet Woensdrecht (SLW)

ZUIDWESTHOEK - Stichting Lichtstoet Woensdrecht (SLW) organiseert voor zaterdag 15 oktober 2022 de 21e Lichtstoet in de gemeente Woensdrecht. Jaarlijks wordt er eind-april gereden met rijkelijk verlichte carnavalswagens in een van de kernen van de gemeente. Na twee jaren niet gereden hebben, is besloten in verband met 775 jaar Putte een keer in het najaar te rijden. 


Deze lichtstoet is om meerdere redenen een heel bijzondere stoet. Want niet alleen is het tijdstip in het jaar anders, ook wordt de lichtstoet in zowel Nederlands als Belgisch Nederland gereden. Nog een verandering is dat bij het 775 jarig feest de Lichtstoet wordt voorafgegaan door een Reclamestoet en een flink aantal groepen van lokale inwoners in het kader van dat 775 jarig bestaan. Het lijkt er op dat de Lichtstoet zelf ook flink groot gaat worden, met nog een kleine maand te gaan hebben al een 20-tal wagens en muziekgroepen zich aangemeld. Er liggen nog een aantal aanmeldingen die nog beoordeeld moeten worden. Het belooft een spektakel te worden. De Lichtstoet wordt georganiseerd om de inwoners en bezoekers van de Gemeente Woensdrecht, Kapellen en Stabroek een mooie avond te bezorgen maar ook met startgelden en prijzengeld de bouwclubs van wat extra inkomsten te voorzien. Dat is hard nodig want bij veel bouwclubs is de kas helemaal leeg en dus zijn de inkomsten zeer welkom.
U kunt contact opnemen met Fon van Zunderd, 06-37169254, of mailen naar slw.woensdrecht@gmail.com.

Het bestuur van SLW bestaat uit 3 personen, Fon van Zunderd is de voorzitter, Adrie Buijs is de penningmeester en Henk van de Brug is de secretaris. Dit jaar worden zij in de organisatie ondersteunt door het Dorpsplatform Putte, de carnavalsvereniging De Grensneus uit Putte en het comité Putte 775 jaar. Daarnaast kunnen we weer rekenen op de nodige vrijwilligers. De medewerking van de drie gemeenten Woensdrecht, Kapellen en Stabroek wordt dit jaar erg op prijs gesteld.

Een Lichtstoet organiseren is niet goedkoop. Naast de gebruikelijke organisatiekosten die erg laag kunnen worden gehouden zijn er de start en prijzengelden en de consumpties die aan de deelnemers worden aangeboden. Om dat te kunnen betalen zijn er naast bijdragen van de gemeenten veel sponsors noodzakelijk. Zoals bij eerder edities hebben de eersten zich al aangemeld en daar zijn we blij mee, maar er is nog flink wat geld nodig om het budget rond te krijgen. Het bestuur van SLW vraagt daarom aan bedrijven, ondernemers en anderen te helpen dit budget rond te krijgen. Voor meer informatie en bijdragen voor zowel sponsoring als deelname aan de Reclamestoet voorafgaand aan Lichtstoet kunt 

Meer berichten