Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Vanaf heden is het parochiekantoor te Hoogerheide op woensdag- en vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld).

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl

Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Julia Marcus w.v. Ferdinandus de Moor; Jo Dekkers w.v. Andrea Ludovicus Pijnen; To Bogers w.v. Karel v.Loon. In Ossendrecht: Marie-Rose de Moor; Alina Jansen w.v. Jac Jansen; In Putte: Wim Emke w.v. Jacoba Langenveld.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Vrijdag 5 augustus om 09.30 uur: Woord- en communieviering, 1e vrijdag van de maand; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar. Mededelingen: na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken. Zondag 7 augustus om 09.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: emeritus pastoor Peter de Rooij; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul; Muzikale verzorging: organist Theo Slangen en koor. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededeling: zon. 14 aug. 9.30 uur: eucharistieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.
Mededelingen: zaterdag 6 augustus is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 13 augustus om 19.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl. 

Mededelingen: zaterdag 6 augustus is er geen viering.
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de slotviering in de vorm van een eucharistie welke op zondag 14 augustus 2022 om 14.00 uur zal plaatsvinden. De hoofdcelebrant is Paul Verbeek, vicaris van ons bisdom, bijgestaan door de concelebrant Peter de Rooij, waarnemend pastoor en diaken Ryan Keetelaar. Na afloop van de viering is er achter in de kerk en/of op het kerkplein een samenkomst.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. 

Mededelingen: zondag 7 augustus is er geen viering, de volgende viering is op zondag 14 augustus om 11.00 uur, dinsdag 9 augustus om 19.00 uur in de Adolphine Kapel: eucharistieviering.

Vieringen in de verpleeghuizen:

Mariahove in Ossendrecht: 
dinsdag 2 augustus om 15.00 uur
Beukenhof in Putte: 
dinsdag 9 augustus om 10.30 uur
Heideduin in Hoogerheide: 
vrijdag 26 augustus om 14.30 uur.

Mededeling: Maandag 15 en dinsdag 16 augustus is er een pelgrimstocht naar Kevelaer. Alle parochianen zijn welkom, voor meer informatie en opgeven zie website www.samenkerk.nl

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410.
Zondag 7 augustus 9.45 uur: prof. F. v.d. Brande, Kalmthout.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Pastoor Hans de Kort, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag 7 augustus 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pater Bertus van Schaik. Intenties: Antonius Goossens, Jorn Boeijkens, Bernard de Bakker en Jan Suijkerbuijk, Jan Govers, Ineke Rens-van Eekelen. Overleden: Jaantje Verbogt-Sebregts. Donderdag 11 augustus 9.00 uur: Woord, Gebed en Communie; Voorganger: pastor Lenie Robijn. Intenties: Jo Nuijten-Roosenboom.

Pastoraal woord

De vakantietijd breekt voor velen aan. Sommige mensen kunnen niet op vakantie gaan, maar zouden wel willen; andere mensen kunnen wel, maar hebben er geen behoefte (meer) aan. Volgens de benedictijn Quartier zeggen sommigen wel eens spottend dat ‘monniken het hele jaar vakantie hebben’. Welnu, daar zit eigenlijk best wat in. Gemiddeld brengen ze vijf uur per dag door in de kerk. Het monnikenleven draait inderdaad om vrij zijn, maar dan toch met een hoger doel: vrij zijn voor God (vacare Deo, waar het woord ‘vakantie’ van afgeleid is). Zo vrij zijn doe je door zo’n eenheid van je leven te maken dat je verschillende bezigheden kunt combineren zonder er uitgeput of verveeld door te raken. Dat betekent niet dat je permanent gaat niksen, integendeel. Het kloosterleven is best vol, maar dat is niet verkeerd. Benedictus zegt al in zijn kloosterregel uit de zesde eeuw: “Ledigheid is de vijand van de ziel.”. Het betekent ook niet dat je steeds naar een nieuwe kick zoekt. De dagen worden niet met hoogtepunten gevuld, maar met regelmaat, ook met handwerk en lezing. Toch voelen volgens Quartier ook monniken wel degelijk de behoefte om er even tussenuit te gaan. Een vakantie als een extra opfrisser om je weer meer op God af te stemmen en op wat er in je leven echt nodig is. Moge ieder van ons die opfrisser vinden die we nodig hebben, of we nu op vakantie gaan of niet.

pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur: Dienst van Woord, Gebed en Communie. In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Kees Schetters w.v. To Quintus; voorg. Past. L. Robijn, lector: F. Veraart. Dinsdag 9 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger: Past. B. van Schaik. Mededeling : Zaterdag 6 augustus vindt de Caritascollecte plaats. De opbrengst is bestemd voor onze eigen samenlevingsopbouw.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. 

Zondag 7 augustus 10.00 uur: Eredienst in de protestantse kerk te Nieuw-Vossemeer, Ds. H. de Bie.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

Emmauskerk, Korenberg 90 in Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail: info@minervepers.nl

Meer berichten