Afbeelding

Werkomstandigheden

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - SAMEN0164 heeft een motie ingediend in de raad: ‘Goed werkgeverschap en fysieke werkomstandigheden’.  

Volgens de fractie van SAMEN0164 is geconstateerd ‘dat de zonwering op het stadskantoor buiten werking is; de werkomstandigheden bij zonnig weer onmenselijk en ondraaglijk zijn; er geen initiatieven door het stadsbestuur zijn gestart om zorg te dragen voor een werkende zonwering; van de werkende ambtenaren bij de tropische temperaturen de afgelopen dagen het onmogelijke werd verwacht; financiële dekking gevonden kan worden in de onderbezetting van de personele formatie.’ De partij roept het college op tot goed werkgeverschap, de zonwering meteen te renoveren of te vervangen, dan wel andere maatregelen te treffen.’