Afbeelding

Herinneringen watersnood delen

Algemeen

HALSTEREN/LEPELSTRAAT - De werkgroep Herdenking Watersnood 2023 is bezig met het ophalen van herinneringen bij mensen die de watersnoodramp in 1953 meegemaakt hebben en hun kinderen die die ervaringen met hen gedeeld kregen. 

Bijeenkomst

De werkgroep heeft al enkele malen een oproep gedaan om die herinneringen met hen te delen. Er zijn wat data gepland in oktober om daar eens in een grotere groep met elkaar over door de praten. 

Verhalen

In voorbereiding daarop wil Betsy de Kock al toewerken naar die datum en biedt u de mogelijkheid om uw verhalen met haar te delen. Mocht u nog foto’s of voorwerpen hebben van toen, breng die dan mee. U kunt mailen naar betsy.dekock@home.nl of bellen naar 06-14494404.

Intens
De werkgroep vergaderde afgelopen week weer over de rest van het programma voor 70 jaar herdenking Watersnood. Betrokken daarbij zijn vertegenwoordigers uit Halsteren en Lepelstraat. Zij streven ernaar de herdenking zo intens en betrokken mogelijk te maken voor degenen die de ramp meegemaakt hebben en hun kinderen.

Onderwijs

Ook besteden ze aandacht aan het herdenken door jongeren door het onderwijs daarbij te betrekken.