Afbeelding

Watersnoodherdenkingen blijven indrukwekkend

Algemeen

HALSTEREN - LEPELSTRAAT - Heemkundekring Halchterth heeft op 5 en 12 februari interviews getoond van mensen die de watersnood zelf hebben meegemaakt. Dit in het kader van de herdenking dat 66 jaar geleden de watersnoodramp heeft plaats gevonden. Beide middagen was de zaal in heemhuis Hof van Ram bomvol met belangstellenden.

De aanwezigen kregen een zeer gevarieerd aanbod van films te zien die weer zeer veel indruk op de aanwezigen maakten. De presentatie van deze middag was in handen van Suus Nefs. Hij heette iedereen van harte welkom er vertelde dat hij nog meer interviews had dan die hij vorig jaar had laten zien.

Na eerst een minuut stilte voor de slachtoffers van de watersnoodramp begon het programma met de belevenissen van de brandweermannen die in die nacht van 1 februari 1953 al vroeg op pad gingen om de mensen te waarschuwen voor het naderende onheil. Daarbij kwamen twee brandweermannen om het leven, namelijk Jan van den Berg en Laurent Rampart. Ook het verhaal van Jan Huuskes, die de ramp maar ternauwernood overleefde, werd daarbij uit de doeken gedaan. De overige brandweermannen vertelden ook hun belevenissen in die nacht.

Daarna werd het programma vervolgd met het verhaal van Nelly Laanen. Ook zij vertelde haar belevenissen als enige overlevende van het gezin bij de ramp. Nadrukkelijk kwamen daarbij ook de eerste jaren na de ramp aan bod, hoe men hier toen mee om ging. Ze vertelde zelf dat de jaren na de watersnoodramp nog erger waren dan de ramp zelf. Maar wel was zij blij met de positieve inbreng van het koningshuis. Die hebben lang contact met haar gehouden en hulp geboden als het nodig was.

Na een korte pauze was het de beurt aan Annie Matthijssen om haar verhaal te vertellen. Ze zijn 4 uur per boot onderweg geweest naar Tholen. Het gezin werd op diverse plaatsen opgevangen, doch men wist niet van elkaar waar. Al die tijd stonden zij in Halsteren op de lijst van vermisten. Toen de verbinding met Halsteren tot stand kwam zijn zij naar Halsteren gegaan en later hebben zij veel geholpen bij het koken in de gaarkeukens.

Herdenkingen

Vervolgens vertelde Maarten van Eekelen zijn verhaal over de ramp. Want ook in Lepelstraat heeft de watersnoodramp een hoop ellende veroorzaakt. Daarbij mag niet nagelaten worden te vertellen dat hij tot op de dag van vandaag betrokken is als organisator van de herdenkingen van de ramp in Lepelstraat. De parochie Lepelstraat had ook 15 slachtoffers te betreuren en dat moet jaarlijks herdacht worden.

Voordat Jan van Trijen zijn verhaal vertelde kwam Ko de Krom aan het woord. Ook deze vertelde hoe hij deze dagen beleefd had en dat dit iets is waar je op latere leeftijd pas goed gaat beseffen wat er allemaal gebeurd is. Jan van Trijen vertelde de verhalen zoals hij ze had gehoord van zijn ouders en andere getroffenen. Zowel hij als Ko de Krom waren van mening dat je het verhaal nooit goed kunt bevatten, wel ga je naar mate je ouder wordt steeds beter beseffen wat de slachtoffers hebben moeten doorstaan in die voor velen noodlottige dagen. Het is voor de toekomst belangrijk dit te blijven gedenken. Er werd door de bezoekers nog geruime tijd nagepraat alvorens zij, nog onder de indruk van de verhalen, huiswaarts gingen.