Net als vijf jaar terug zijn schoolkinderen nu betrokken bij de herdenking.
Net als vijf jaar terug zijn schoolkinderen nu betrokken bij de herdenking.

Door herdenken houden we het verleden in leven

Algemeen

LEPELSTRAAT – Begin dit jaar, de dag waarop het 65 jaar geleden is dat een groot deel van Zeeland en Brabant werd getroffen door de watersnoodramp, heeft de werkgroep herdenking Watersnood het plan opgevat te komen tot een passende herdenking in Lepelstraat.

Maarten van Eekelen (KBO en GBWP), René Ooms (Parochie), Bert Vos (Dorpsraad), Stan Kint (vrijwilliger) en Sjoerd van Loon (basisschool) trekken de kar in de organisatie met als doel jong en oud erbij te betrekken.

Op donderdag 1 februari is er om 10.30 uur een Herdenkingsdienst in de kerk met als voorganger vicaris Paul Verbeek, bijgestaan door Leny Robijn. Na de kerkdienst gaat men in processie naar het Watersnood Monument op de begraafplaats in Lepelstraat, waar een krans gelegd wordt en passende woorden gesproken worden door enkele vertegenwoordigers van de gemeenten. Genodigden voor deze herdenkingsdienst zijn betrokken partijen uit de samenleving. Natuurlijk zijn alle inwoners van het dorp welkom bij deze dienst en aansluitende kranslegging. De kinderen van de basisschool worden nauw betrokken bij deze dienst. Na de herdenking is er nog een kopje koffie met een broodje voor de aanwezigen en wordt de film over de Watersnood getoond.

Voor de realisatie van de herdenkingsbijeenkomst krijgt de werkgroep alle medewerking van de gemeente. Er was geld en steun nodig voor het plaatsen van vlaggenmasten en voor het schoonmaken van het monument. De gemeente hecht grote waarde aan het herdenken van die momenten waar lief en leed met elkaar gedeeld werd. De inzet van EHBO, Rode Kruis en de redders van toen moeten we nog steeds eren en waarderen.

Lesbrief
" Tien jaar geleden was er door de gemeente een lesbrief gemaakt voor de basisscholen. Die brief gaat wederom dienen voor een reeks lessen aan de kinderen van groep 5 tot en met 8 van basisschool De Wegwijzer. Zij maken daarbij een eigen werkstuk, waarin de gebeurtenissen van toen verwerken en daarmee de herdenking vorm geven. Door te herdenken houden we ook voor hen het verleden in leven", vertelt Maarten van Eekelen. Ook zal de film over de Watersnood worden gedraaid op 31 januari in de aula van de school. Maarten zal als ooggetuigen vanuit zijn eigen ervaring de kinderen vertellen over wat er toen gebeurde en wat dat met de bewoners van het dorp en de polders heeft gedaan. " Het café op de Kladde was een van de hoge en nog droge plekken nabij de polder, daar waar het water bij sommige huizen tot aan de daken stond. Ik beleefde dit als kind. Er zijn steeds minder mensen die dit hebben meegemaakt en erover kunnen vertellen."