Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Curiosa</p>

Curiosa

Middag Kunst en Kitsch bij Het Zuidkwartier

OSSENDRECHT - Dit jaar bestaat Heemkundekring Het Zuidkwartier 45 jaar. ‘Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 5 jaar geleden werd door ons een Kunst- en Kitschmiddag georganiseerd, wat toen heel erg gewaardeerd werd. Dat was aanleiding om dit nogmaals te organiseren. Met zeer gerenommeerde taxateurs houden we een Kunst- en Kitschmiddag op zaterdag 25 juni 2022 in MFC De Drieschaar, De Ploeg 11 in Ossendrecht. Tijd: 12:30 uur tot 16:00 uur.Deze middag is voor iedereen, ook niet-leden van onze vereniging die verwachten waardevolle spulletjes te bezitten en willen weten wat dit waard is, zijn welkom. Vanwege de kosten die met deze middag gepaard gaan, geldt het volgende: U mag maximaal 3 artikelen aanbieden voor taxatie en voor ieder ter taxatie aangeboden artikel vragen we een bijdrage van slechts € 2,50. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. Meent u een zeer bijzonder object in uw bezit te hebben, dan verzoeken wij u dit vooraf kenbaar te maken, zodat de taxateurs zich hierop kunnen voorbereiden. Dit kan door een mail te sturen naar penningmeester@hkk-zuidkwartier.nl.

Meer berichten