GBWP-raadslid Betsy de Kock.
GBWP-raadslid Betsy de Kock. Foto: Dennis van Loenhout

‘Controles op inzet zorgaanbieders’

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - GBWP is geschrokken van het bericht van RTL-nieuws over gemeenten die zorgrapporten geheimhouden en daarmee ook misstanden bij zorgaanbieders en vermoedens van fraude. De partij stelt hierover vragen aan het college van B en W. 

Raadslid Betsy de Kock en Souhail Soutou van GBWP: ‘In het artikel wordt gesteld dat als gemeenten dergelijke zaken ontdekken bij zorgaanbieders van dagbesteding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg, dat zij dat geheim houden voor hun inwoners. Zo kan het dus gebeuren dat burgers ergens aankloppen voor hulp terwijl de gemeente allang weet dat er vermoedens van fraude zijn of de zorg beneden de maat is. GBWP is benieuwd wat de keuze van onze gemeente is qua openbaarheid/transparantie qua zorgrapporten en welke controles er door Bergen op Zoom uitgevoerd worden onder zorgaanbieders. Vernietigende inspectierapporten worden niet, ook niet in het algemeen of geanonimiseerd, naar buiten gebracht via de media of naar inwoners. Dat is ook nog geen wettelijke verplichting. Gemeenten willen voorzichtig omgaan met gevoelige informatie en bedrijfsgegevens. Dat siert hen aan de ene kant wel, maar zorgt ook voor een gigantisch dilemma als het de burgers betreft. Het gaat hier om de zorg voor kwetsbare mensen die daarvan afhankelijk zijn. Zij krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In geval van fraude wordt er gespeeld met gemeentegeld en dat is in zorgland al schaars genoeg. Voor GBWP zijn dit zaken die bestreden moeten worden. Gemeenten gaan over de zorggelden en moeten controleren op de juistheid en kwaliteit van de ingezette zorg en of de kosten in relatie staan tot de behandeling. Dit moet controleerbaar en duidelijk zijn.’