Jan Luysterburg
Jan Luysterburg

Dialect: nieuw woord Drwoome

Algemeen

 ’t Nuuws (het woord van de vorige keer)

 Ook deze keer beginnen we weer met de bijdrage van Yvonne Rijk:

‘Als er ergens op de wereld wat belangrijks gebeurt is dat meestal binnen de kortste keren over de hele wereld bekend. Via internet, tv, radio en een dag later de krant.

Vroeger hadden we geen internet en tv. De krant en de radio zijn mij bekend zolang ik leef.

“Vroeger bezurgde Ko de Kraant ien jeel Ostrecht de kraant. Dieje mees ooi daor un dagtaok aon.” 

De mensen waren toen niet zo ongeduldig als nu.  Als tegenwoordig de krant ‘s morgens om 7.00 uur niet op de deurmat ligt, wordt er gelijk gebeld. “Vroeger wachtte de meese geduldig toet Ko mè zunne kraant gewiest was.”

Iedereen is altijd heel benieuwd naar nieuws. “As meese mekaore tegekomme” dan wordt er nogal eens gezegd; “Edde nog nuuws oepgedaon?”

Zo wordt er wat afgeroddeld. “Da nuuws ies mjeestal nuuws van radio trotwaar. Den elft ies waor en den aandere elft ies er baai verzonne,”

Toen ik zo een jaar of twaalf was kregen we thuis televisie. We keken toen “altij naor ut nuuws oep den Bels. “ Na het nieuws kwam dan altijd “Ut manneke mè zunne sjal.”

Een ander woord voor nieuws op de televisie is journaal.

Toen mijn zoon zo een jaar of vier was, mocht hij “vur den jeeste kjeer bej un vriendje blijve slaope. Die manne ooje netuurlijk veul plezier saome.”

Om 20.00 uur zei de vader: “Effe stiel zijn mannekes, nou gaon iek naor ut journaol oep de televisie kijke.” 

 Tegen onze Bas: “Kekt jouw vaoder daor ok altij enne?”

“Neije.” zei die van ons “oos vaoder kekt oem acht uure altij naor ut nuuws.”

En zo hebben we weer heerlijk kunnen lachen en genieten bij het verhaal van Yvonne.

Uiteraard heeft ook Ad Borremans weer zijn verhaal ingestuurd en zoals altijd deed hij dat op dinsdagavond:

 Toowke

Jao waor aolde oew nuuws vandaon? Tiggeswooreg kregde op oewe tillefoon de mjeeste beriechte dur, temienste agge da iengesteld ed, meej ’n belleke of ’n twoontje bienne. De mjeeste zen ’t leeze nie wèèrd, da zen ammel van die onzin nuuwkes over iets wa mijn nie intereseert. En dan edde ok nog de kraant waor dagge ’t nuuws uit kunt aole of de tilleviezie, netuurluk. Mar vroeger ojje wij bij oos ien de straot ’n vrouwke wôône die altij op de woogte was van ’t leste nuuws, wij noemde die dan ok Toowke Kraant. 

Oew dattie on da nuuws kwam was nie zoow moejluk wur. Zoow gauw as durre vint nor z’n waarek was vertrokke, en zij d’r waarek tuis oj gedaon, deej ze durre jas aon en gieng op stap nor ’t dörrup. Onderweg stieng ze bij iederjeen te buurte die ze teege kwam, en ien de wienkel waor dasse bodschappe deej wôôrde ze netuurluk ok van alles, wat ter gebeurd was, en wie ter dwood was of slecht loog. Da bodschappe doen kon dorrum wel ies laonk duure en moes ze soms gauw zijn om op tijd wir tuis te zijn vur da durre vint van z’n waarek trug kwam. 

En ok as ze tuis was oj ze gereegeld volk in uis. Da waore dan de mêêsse die bij eur in de burt wôônde en kwaome vraoge of ze soms iets gewoord oj oover tjeen en taander. Want ’n mêês ies netuurluk van z’n eige nogal nuuwsgiereg. En Toowke von da jeelemaol nie aarug om alles te vertelle wat ze wies, aon iederjeen. Ien ’t dörp kende dan ok de mjeeste mêêsse Toowke Kraant wel en ze mokte dikkels ’n protje meej eur. Da was dan nie omda ze Toowke zoow ’n leuk mêês vonne, want zoow gezellug wasse nouw ok wir nie, mar da deeje ze om de leste nuuwkes te wôôre en ok de roddels netuurluk, want die waore ok altij leuk om te weete. En omda Toowke elleke dag wel d’r rondje deej oover ’t dôrp bleef jeel de burt op de wôôgte van ’t leste nuuws, want Toowke Kraant brocht ’t nuuws zeuve daoge per week. Soms mies iek da wel nouw ien de burt zoow ’n soort Toowke en dorrom em iek munne tillefoon nouw mar Toowke genoemd.

 Het nieuwe woord

 Drwoome, da doede in oewe slaop. Soms witte smorreges nog da ge gedrwoomd ed, mar soms ok nie. En a ge wit da ge gedrwoomd ed, dan witte nog nie altij wa ge gedrwoomd ed.

Drwoome zèèn bedrog, zegge sommegte meense. Mar d’r zèèn d’r ok, die d’r vast van oovertuigd zèèn da drwoome n’n betjeekenis emme. Da ge ze mot begrèèpe en da ge ze dan uit kunt legge, zoogezeed.

Mar drwoome kunde ok ooverdag, swees a ge wakker zèèd. Dikkels noeme ze da dagdrwoome. En zoow kunde ok drwoome oover de toekomst. Da ge rèèk wordt bevobbeld.

Ik ben erg benieuwd wat u over dromen te vertellen heeft. Dagdroomt u wel eens? Gelooft u in de betekenis van dromen? Heeft u nog toekomstdromen? 

Uw antwoord is tot en met dinsdag 8 februari 2022 van harte welkom op het bekende adres: luysterburg01@ziggo.nl .