Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.


Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Let op: vanaf heden is het weer verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk, en u dient 1,5 meter afstand te houden. Het parochiekantoor te Hoogerheide op vrijdagochtend weer geopend van 09.00 uur tot 11.30 uur. Op andere dagen zijn we altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan tel.nr.0615656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan tel.nr.0615656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Ossendrecht: Tilly Verschuuren e.v. Laurens de Herder;  In Putte: Corrie Timmermans w.v. Johannes Sluijts, Johannes van Rijen partner van Ab Moltmaker. In Hoogerheide: Irma Bogers-van Loon. In Huijbergen: George Jonkhout, Piet Hectors e.v. Irene Goossens.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 28 november om 09.30 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Petra van Pul. Intenties: Ad Snepvangers en kleindochter Britt. Mededelingen: vrijdag 3 december 09.30 uur: woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand, zondag 5 december om 09.30 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nlZaterdag 27 november om 19.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Lectrice: Rita van Gaal; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Antonetta Heesmans, t.e.v.OLV van Altijddurende bijstand. Mededelingen: zaterdag 4 december is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 11 december om 19.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 of via de website www.samenkerk.nl. Zaterdag 27 november om 17.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ad Voermans; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders. Intenties: Pieta Claessens-v. Mechelen v.w. jrgt., Elisabeth v. Mechelen v.w. jrgt., Frans Claessens v.w. jrgt. Mededelingen: zaterdag 4 december is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 11 december om 17.00 uur.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Zondag 28 november om 11.00 uur: Woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Emmy Stigter; Lector: Johan den Ouden; Misdienaars: Luka en Petar Loncar. Intenties: Sidon van Elzakker-Simons, Joke Jansen-Koolen e.v. Leon Jansen, Ludo Jacobs v.w. jrgt., Louis Melsen-Matheuse v.w. jrgt., Maria Jansen-Withagen v.w. verj. Mededelingen: zondag 5 december is er geen viering, de volgende viering is op zondag 12 december.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06-17246410. Actuele informatie: www.pkgw.nl. Zondag 28 november 9.45 uur: Ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310, open op donderdag van 9.00-12.00 uur, e-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nlZondag 28 november 9.30 uur: Eucharistieviering 1e Advent; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Alle overleden leden van de KBO; Zus van der Wegen-Ooms en Sjaak van der Wegen; Nellie Slangen; Toos de Klerk-Ribbens; voor een sterke geloofsgemeenschap; Frits van Dijk. Donderdag 2 december 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Overleden: Toos Schetters-Nefs.

Pastoraal Woord: Licht aan de horizon

De Bijbelverhalen van deze week laten er geen gras over groeien: Wordt wakker mensen, let op! Maar ook laat je niet bang maken en pieker niet. Je zou deze woorden zo naar onze tijd over kunnen zetten. Ondanks alle somberheid in de lezingen is het goed om naar de inhoud van de woorden van Jezus te kijken. Maar na die verschrikkingen in die dagen zal de zon verduisteren, lezen we in Marcus 13, 24-32, en de maan zal geen licht meer geven; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen in verwarring geraken. De vraag is natuurlijk: waarom zegt Jezus dit? Om mensen schrik aan te jagen? Of om te laten zien dat de dingen die we doen verder gaan dan onze kleine kring, de kerk, het gezin, school, werk. Ik weet wel zeker dat het laatste het geval is. Dat het belangrijk is om verder te kijken dan ons eigen belang. Ik maak me daarom helemaal niet ongerust over onze jonge generatie. Als we, zoals bij de vormelingen, Bijbelverhalen lezen dan kijken we eerst naar het groter geheel. Wie zijn die mensen, voor wie zijn ze geschreven en misschien nog wel het belangrijkste: wat betekenen deze teksten voor onze gecompliceerde wereld, waarin heel wat uitdagingen wachten: het beteugelen van de coronacrisis en het beheersbaar houden van de gevolgen van het opwarmen van het klimaat. Gelukkig spreekt Jezus in diezelfde lezing mensen ook moed in. Mijn woorden blijven. Ze zijn het fundament, de basis van u, van jullie, van ons bestaan. Mijn woorden, mijn leven is het licht waardoor je waakzaam blijft. Blijf je daarop richten, zegt Hij. Dan houd je de hoop levend, en dan kun je ook zien wanneer de knoppen van de vijgenboom zachter worden. Na al die grootse beelden van zon, maan en sterren, is daar het beeld van een eenvoudige, aardse vijgenboom met knoppen die zacht worden en op het punt staan om open te gaan. Laten we vooral dat beeld vasthouden. Als een teken van hoop, dat alles wat moeilijk is en duister en donker, ook een tijd heeft dat het uiteindelijk weer licht wordt.  Lenie Robijn 

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. Zaterdag 27 november 19.00 uur: Familieviering: Op weg naar Kerstmis, 1-ste Zaterdag van de Advent, Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Jaan van Tillo e.v. Rinus Nijssen; o.echtp. Looijen-van Osta; Maatje Robijn-de Jong. Voorganger: Past. H. de Kort, lector: F. Veraart m.m.v. Het Kinderkoor. Voorafgaande aan de viering is er een knutselmiddag voor de kinderen van de Christoffelparochie. Aanvang 16.30 uur in de Till. Dinsdag 30 november 19.00 uur: Eucharistieviering, ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren. Zondag 28 november 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk te Halsteren, Ds. Henk van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Wilt u een familiebericht plaatsen? Bel dan 0164-682286 of mail: info@minervepers.nl

Meer berichten