Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Een echt herfstweekje

Dinsdag en woensdag was de invloed van het restant van en hogedrukgebied nog merkbaar. Maar dit hogedrukgebied verplaatst zich langzaam naar het oosten en neemt daardoor in kracht af. 


Ons land komt terecht op het scheidingsvlak van het hogedrukgebied dat zich oostwaarts verplaatst en een uitloper van een lagedrukgebied dat zich langzaam via Engeland richting ons land begeeft. Door de ligging van deze twee drukgebieden krijgen we te maken met een stroming in de atmosfeer die van west naar oost toe stroomt, een zogenaamde “zonale” stroming. Door deze zonale stroming wordt lucht aangevoerd afkomstig van de oceaan. Deze aangevoerde lucht bevat veel vocht. Het wegtrekkende hogedrukgebied en het aankomend lagedrukgebied ontmoeten elkaar. Als trouwe lezer van deze rubriek weet u inmiddels dat op het scheidingsvlak van twee in temperatuur verschillende luchtsoorten er veel bewolking ontstaat. Uit deze bewolking ontstaan er vaak regenbuien en de wind neemt in kracht toe. Omdat er steeds koelere lucht over de oceaan wordt aangevoerd en dit zich steeds vermengt met de relatief warmere lucht van het hoog, ontstaan er op het grensvlak telkens depressies die voor de nodige wolken, neerslag en wind kunnen zorgen. Met dit weertype krijgen we tot en met het weekeinde te maken. In het weekeinde trekt er een rug van hogedrukgebied over ons land wat zorgt voor wat rustiger weer. Kortom: een echt herfstweekje.

Oktober mist met bladeren geel en krom, kijk dan naar
uw kachel om.

Meer berichten