Dees Verbeek, voorzitter van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek
Dees Verbeek, voorzitter van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek

Vrijwilligers helpen wethouder bij behoud erfgoed

Algemeen

ZUIDWESTHOEK - Af en toe worden de inwoners van de gemeente Woensdrecht opgeschrikt door een krantenbericht, waarin staat dat een of ander beeldbepalend of anderszins waardevol gebouw dreigt te worden gesloopt. Dit is mogelijk, doordat de gemeente Woensdrecht nog steeds geen Beleidsplan Cultureel Erfgoed heeft. Veel gebouwen zijn daardoor volledig onbeschermd. Ze kunnen zomaar worden gesloopt of, wat even erg is, door verbouwingen zodanig worden veranderd dat het waardevolle aan het gebouw volledig onzichtbaar is geworden.


Al in 2019 verzocht wethouder van cultuur Jeffrey van Agtmaal geïnteresseerde en gemotiveerde burgers zich aan te melden voor een klankbordgroep, die hem behulpzaam wilde zijn bij het opstellen van het benodigde beleidsplan. Helaas is door corona deze groep nooit bij elkaar geweest. Op initiatief van Dees Verbeek, de voorzitter van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) en met enthousiaste instemming van de wethouder, is nu echter een nieuwe werkgroep geformeerd, die de nodige hulp en input wil verschaffen om op korte termijn het dringend noodzakelijke beleidsplan aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad.

De werkgroep bestaat op dit moment uit 14 personen, maar er mogen gerust nog een aantal betrokken mensen bij komen. Met name de kerkdorpen Huijbergen en Putte zijn nog ondervertegenwoordigd, waardoor misschien voor die dorpen uiterst waardevolle zaken over het hoofd worden gezien.

Inmiddels is de werkgroep al tweemaal bij elkaar geweest. In goed overleg wordt bepaald, wat de leden kunnen doen om het geheel tot een succes te maken. Op dit moment is iedereen aan het bedenken, wat precies de doelstellingen zijn die men voor ogen heeft. Daarnaast worden bij diverse gemeenten de beleidsplannen op dit terrein opgevraagd en bestudeerd. Tevens wordt geïnventariseerd welke gebouwen waardevol genoeg zijn in de gemeente om een beschermde status te krijgen.

Het gaat echter niet alleen om gebouwen. Ook bepaalde standbeelden en andere landschapselementen verdienen de status van beschermd cultuurgoed. En daarnaast is er nog het immateriële erfgoed: de dialecten, de tradities en gewoonten van elk dorp, het verenigingsleven, kortom de hele cultuur met een kleine c. Ook dit alles verdient in een aantal opzichten meer aandacht van het gemeentelijke apparaat dan het tot nu toe krijgt en heeft gekregen. Er is immers in de gemeente Woensdrecht veel waardevols dat bewaard, beschermd en gepromoot dient te worden.

Het is de bedoeling, dat de werkgroep hoofdzakelijk praktische aanwijzingen gaat aanbieden. Het beleidsplan mag geen wollig stuk worden vol fraaie volzinnen, dat onderin in de la van een ambtenaar verdwijnt en daar nooit meer uitkomt. Het moet een praktische handleiding worden voor gemeentebestuur, ambtenaren en burgers. Wie ervoor voelt om actief deel te gaan uitmaken van de werkgroep, wordt verzocht zich te melden bij Dees Verbeek. e-mail: dverbeek@ziggo.nl . De volgende bijeenkomst is op 1 november 2021 in het gemeentehuis. Wij houden u op de hoogte.