Afbeelding

Vragen woningbouw in dorp Lepelstraat

Algemeen

LEPELSTRAAT - ‘Al in april 2019 heeft de PvdA fractie haar zorgen aan het college geuit over het woningaanbod in Lepelstraat. We zien als PvdA graag dat op korte termijn de schop in de grond gaat en er betaalbare woningen voor de jeugd en de ouderen in Lepelstraat verrijzen.’

Dat stellen burgerlid Nanny Nuijten en raadslid Joey van Aken in een brief aan het college van b en w. ‘Jongeren uit Lepelstraat moeten voor een betaalbare woning uitwijken naar Halsteren of Bergen op Zoom. Dat betekent dat de jeugd uit Lepelstraat vertrekt, vergrijzing toeneemt en het dorpskarakter wordt aangetast.’

Daaropvolgend heeft de gemeenteraad in augustus 2019 in overgrote meerderheid een motie van de PvdA overgenomen, waarin het college is gevraagd om in oktober 2019 met een voorstel te komen, waarbij gekeken wordt naar nieuwbouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom. 

Het college gaf indertijd aan dat woningbouw buiten de bebouwde kom van Lepelstraat niet mag van de provincie Noord-Brabant. Ook is het ‘amper mogelijk’ om woningen te bouwen. Er zijn weinig tot geen braakliggende terreinen of niet gebruikte gronden aanwezig. Enkel in de Kerkstraat staan enkele panden leeg die in de toekomst gebruikt kunnen worden voor woningbouw.

Het college gaf daaropvolgend in een schriftelijke reactie aan dat zij in overleg is getreden met stakeholders zoals Stadlander en de Dorpsraad Lepelstraat. Uit de reactie van het college was niet te herleiden welke inbreidingslocaties bij het college in beeld zijn voor het dorp Lepelstraat. 

Bij het behandeling van de Woonvisie in april 2020 heeft de PvdA fractie wederom aandacht gevraagd voor passende betaalbare woningbouw in Lepelstraat. Helaas ziet onze fractie een jaar na dato nog weinig vooruitgang.