Chris en Mia Grinwis enkele jaren geleden in de tuin van hun woning aan de Dorpsstraat.
Chris en Mia Grinwis enkele jaren geleden in de tuin van hun woning aan de Dorpsstraat. Foto: De Halsterse Krant & De Zuidwestkrant, Bep Tielemans

“Ik lig er wakker van, het is verschrikkelijk”

Algemeen

Halsteren in het nieuws door onderzoek naar overlijden echtpaar Grinwis

HALSTEREN - Vorige week was de begraafplaats achter de Quirinuskerk in Halsteren enkele uren gesloten vanwege een opgraving. De politie wilde slechts kwijt dat er in het kader van een rechercheonderzoek een stoffelijk overschot werd opgegraven. Een naam werd niet gegeven, maar heel Halsteren weet dat het om Mia Grinwis gaat.

Halsteren was landelijk nieuws. Elk landelijk en regionaal medium kwam met een eigen verhaal, soms correct, soms suggestief en aanmatigend. Over de omstandigheden en toedracht van het overlijden van het echtpaar Grinwis wordt in Halsteren druk gespeculeerd. 

Mia Grinwis kreeg enkele jaren geleden de diagnose dementie en werd door haar Chris op bewonderenswaardige wijze verzorgd, die kosten noch moeite spaarde. Op zeker moment kreeg hij daarbij hulp van een verpleegkundige. Op 16 mei 2020 is Mia overleden. Op 9 december overleed Chris totaal onverwacht, kort nadat hij naar verluidt zijn testament ingrijpend liet wijzigen. 

Artsen stelden een natuurlijke dood vast. Op aandringen van de nabestaanden werd nader onderzoek ingesteld naar het overlijden van het echtpaar Grinwis, het opgraven van het stoffelijk overschot van Mia is daarin een volgende stap. Dat een lichaam wordt opgegraven is uitzonderlijk, bevestigt ook de politie. Zeker is dat er aanwijzingen zijn voor een “verdacht overlijden”. Welke conclusies er verder getrokken kunnen worden blijft gissen. 

Duidelijkheid

Als uitvaartondernemer en beheerder van de Halsterse begraafplaats was Adrie Rockx nauw betrokken bij de uitvaart van Chris en Mia. Inhoudelijk wil hij niet ingaan op de zaak: “Ik wil het onderzoek op geen enkele manier schaden”, zegt hij, “ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, vooral voor de familie.” 

Ondernemer Gerrit Atres, voorzitter van winkeliersvereniging Winkelhart Halsteren, waar ook Grinwis jarenlang een bestuursfunctie bekleedde, wil ook niet speculeren. “Chris was een vriend, een maat”, zegt hij, “enkele weken geleden hadden we eindelijk weer eens een fysieke vergadering met het bestuur van WinkelHart Halsteren. We hebben toen bewust een stoel leeg gehouden, voor Chris. Dat was confronterend, dat hakt erin. Dat er sprake is van verdachte omstandigheden maakt het overlijden van Chris extra schokkend. Dit soort zaken is normaal een ver-van-mijn-bedshow. Dit gun je niemand. Dat het onderzoek heel serieus wordt aangepakt is een goede zaak.”

Triest

Oud-voorzitter Geert Baartmans van de Halsterse Dorpsraad had vooral met Chris Grinwis te maken in overleggen over het Halsterse dorpshart en het dossier rond Vogelenzang dat zich jarenlang voortsleepte. “Mannen zoals Chris zouden er meer moeten zijn. Als je hem nodig had kon je altijd bij hem aankloppen, hij was enorm betrokken bij de gemeenschap en bij zijn Mia. Als hij vertelde over haar ziekte stonden de tranen in zijn ogen. Chris’ overlijden was voor mij een donderslag bij heldere hemel, want volgens mij mankeerde hij niks. Verdacht vond ik het niet, want zoiets kan gebeuren. Ik hoop dat de waarheid snel aan het licht komt, deze situatie is bijzonder triest, vooral voor de nabestaanden. Stel je voor, dat dit over je ouders gaat. Daar moet je niet aan denken.”

Aimabel

In 2002 werd Floor Verhagen de nieuwe overbuurman van Chris en Mia Grinwis, toen hij zijn intrek nam in de Dorpsstraat. Inmiddels woont hij daar niet meer, maar hij komt er nog vaak. “Elke keer als ik langs zijn huis rij moet ik aan Chris denken. Verhagen is een VVC-er in hart en nieren en was ook betrokken bij de Voedselbank. Waarvoor hij ook aanklopte, Chris Grinwis stond klaar: “Ruim 20 jaar waren we bevriend. Wie had nou verwacht dat dit zou gebeuren? Het kwam uit de lucht vallen, ik geloof het gewoon niet. Zijn familie vindt het niet normaal, en ik eigenlijk ook niet. Bij de voetbal heeft ook iedereen het erover, iedereen is van slag. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik weet wel dat Chris een buitengewoon aimabel mens was. Hij stond voor iedereen klaar, vooral voor Mia. Voor haar was hij echt stikgoed. Ik lig er wakker van. Het is verschrikkelijk.”

Blues

Ook René Eskes was jarenlang bevriend met Chris en Mia. “Toen ik jaren geleden met de hond door het dorp liep viel het me op dat er zo’n goede muziek uit de supermarkt kwam. Dat was Chris. Ik ben binnengelopen en sindsdien zijn we bevriend, door onze gemeenschappelijke liefde voor muziek. We hebben samen heel veel concerten bezocht, ik wou dat corona er niet geweest was, dan hadden we nog meer kunnen doen”, zegt hij. Eskes stoorde zich aan de berichtgeving van de afgelopen week: “Ik begrijp niet dat mensen met zo’n verhaal op de loop gaan, dat verdienen Chris en Mia niet. Het onderzoek zal wel aantonen wat er is gebeurd”, zegt hij, “ik weet alleen dat Chris een sociaal bewogen man was met een onbetaalbare houding richting de gemeenschap. Het beeld dat hij met Mia hand in hand over straat liep staat op mijn netvlies gegrift. Chris was een groot man, en dat maakt wat er is gebeurd extra triest, het is alsof je naar een film kijkt, maar nu gebeurt het hier, in Halsteren. Ik weet dat Chris graag naar zijn kantoor boven de supermarkt ging, om daar ’s avonds in alle rust van muziek te genieten. Hij hield van blues, en dat is passend. Heel Halsteren is “feeling the blues”, voor Chris. Ik moet ook veel denken aan The Doors, een andere favoriet van Chris. “Riders on the Storm” past bij deze situatie. Wat een wereld.” 

Nagedachtenis

Wij hechten er waarde aan om de nagedachtenis aan het echtpaar Grinwis respectvol te houden. De nabestaanden gunnen wij een snelle en duidelijke afhandeling van zaken.

Geert Baartmans
Gerrit Atres
Floor Verhagen
René Eskes
Erehaag bij afscheid Chris Grinwis.