Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. 

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron kan via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Anna Pals w.v. Piet Meesters.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 31 juli om 16.00 uur: huwelijksviering van Lowie Luijks en Ana Plejic; op een gelukkige toekomst voor het bruidspaar. Zaterdag 31 juli om 19.00 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Marie-Louise v. Hooydonk. Intenties: Cor Stuijts-Snepvangers. Mededelingen: vrijdag 6 augustus om 09.30 uur: woord- en communieviering, 1e vrijdag v.d. maand, zaterdag 7 augustus om 19.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 31 juli om 17.00 uur: woord- en communieviering; Voorganger: diaken Ryan Keetelaar; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Muzikale verzorging: Jean de Clippeleir. Intenties: Charles Heesmans, Baron de Pret v.w. jrgt. Mededelingen: zaterdag 7 augustus is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 14 augustus.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: zaterdag 31 juli is er geen viering, de volgende viering is op zaterdag 7 augustus.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Mededelingen: zondag 31 juli is er geen viering, de volgende viering is op zondag 8 augustus. Wij hadden gehoopt 1 augustus weer te kunnen starten met onze maandelijkse boekenmarkt in de Gertrudiskerk. Echter door de toch weer stijgende cijfers van Corona en de daarmee gepaard gaande regels waar wij ons aan moeten houden, is het voor ons niet mogelijk al een boekenmarkt te houden. Wij hopen van harte dat volgende maand alles weer met minder regels kan verlopen en dat we dan echt kunnen starten met onze geliefde boekenmarkt. We houden u op de hoogte.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website voor actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 1 augustus om 9.45 uur: ds. W. Lolkema, Woensdrecht.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl..

Zondag 1 augustus 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Hans de Kort. Intenties: Ann Govaarts-Sebregts, Antonius Goossens en Jan Govers. Donderdag 5 augustus 9.00 uur: Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Ann Govaarts- Sebregts. Overleden: Adrie Luijks; Corrie de Jonge-Reijnders.

Pastoraal Woord

De stilte zoeken

Vakantietijd is een tijd om uit te rusten en te genieten van elkaar. De werkelijkheid is op dit moment weerbarstiger. Het nieuws wordt gevuld met ramp en tegenspoed. De overstromingen in Limburg zorgen voor dieptrieste beelden en ook Duitsland en België zijn ongekend getroffen met vele doden als gevolg. Zo zou vakantie een tijd moeten zijn die ruimte biedt in onze agenda’s, maar het valt met al het slechte nieuws om ons heen niet mee om tot rust te komen. En met zoveel leed om ons heen is het ook belangrijk op welke wijze dan ook onze handen uit de mouwen te steken.

Desondanks maant Jezus zijn leerlingen regelmatig tot rust. Deze week konden we in het evangelieverhaal van Marcus 6,30-34 horen hoe Jezus zijn leerlingen meeneemt naar een eenzame plaats om alleen te zijn en uit te rusten. Helaas lukte dat niet, want de mensen kwamen in groten getale naar Hem toe. 

Ik moest meteen aan onze tijd denken. Ook wij vinden het moeilijk om de stilte te vinden. We vinden het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn en ook om het laatste nieuws te horen. Maar soms is het belangrijk om de knop om te zetten of uit te zetten. Zo kunnen we onszelf weer opladen om straks weer actief in het leven te staan. Laten we hopen en bidden dat we al is het maar voor even de rust vinden die we zo hard nodig hebben om stil te staan bij wat werkelijk belangrijk is in ons leven.

Lenie Robijn

Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 31 juli 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering wordt ons gebed gevraagd voor: Cor van Osta-Laanen; Mien van Eekelen w.v. Jan Beerendonk; jrgt. Jan de Jong e.v. Lenie Smout en overleden ouders; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lector: F. Veraart. Dinsdag 3 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering: Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen. Voorganger: S. Chazhoor.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.
Zondag 1 augustus 10.00 uur: Eredienst in de Sint Martinuskerk; Ds. Henk van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Uw familiebericht in deze krant? Bel 0164-682286 of mail naar
info@minervepers.nl