Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld). Er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, houd 1,5 meter afstand en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte. 

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron kan via de website: www.samenkerk.nl.
Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Anna Pals w.v. Piet Meesters.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zaterdag 24 juli om 19.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: vicaris W. Wiertz; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Rieky Oerlemans. Intenties: Catharina v.d. Bergh e.v. Riekus Sebregts v.w. jrgt.. Mededelingen: zaterdag 31 juli om 19.00 uur is er een woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 24 juli is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 31 juli om 17.00 uur.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: zaterdag 24 en 31 juli zijn er geen vieringen.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Mededelingen: Zondag 25 juli en zondag 1 augustus zijn er geen vieringen.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410. Website voor actuele informatie: www.pkgw.nl.

Zondag 25 juli om 9.45 uur: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl..

Zondag 25 juli 9.30 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Intenties: Alle overleden leden van de KBO; Mientje de Jong-Oerlemans; Doop: Jens Muller. Donderdag 29 juli 9.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Overleden: Adrie Luijks; Corrie de Jonge-Reijnders.

Pastoraal Woord

Jezus zegt ergens in het evangelie: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.’ Deze woorden maken ons nieuwsgierig want hoeveel mensen zijn tegenwoordig niet moe, burn-out of overspannen en hebben het gevoel dat zij te veel lasten moeten dragen? Ze zijn op zoek naar rust en naar verlichting en niet alleen in de vakantietijd die nu voor velen aanbreekt. Daarna horen we Christus zeggen: ‘Neem mijn juk op uw schouders… en gij zult rust vinden voor uw zielen.’ Deze woorden maken ons eerder bang, want bij juk denken we aan een zware last. Maar waarvoor dient een juk? Het diende om de zware lasten die ergens heen gedragen moeten worden, dragelijk te maken. En lasten worden dragelijk als we ze eerlijk over beide schouders verdelen. Het juk van Jezus op je nemen betekent onder meer dat we bereid zijn om de lasten van het leven met elkaar te dragen. Daarnaast kunnen we als gelovigen ervaren, dat er nog Iemand is die onze lasten helpt dragen. Hij kan zelfs, als we het leven en de lasten ervan niet meer vast kunnen houden, de eeuwige rust en verlichting schenken.

pastoor Hans de Kort

Heilige Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525.

Zaterdag 24 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: o. echtp. Looijen-van Osta; Mien van Eekelen w.v. Jan Beerendonk; voorganger: Past. H. de Kort, lector: H. Wouts. Dinsdag 27 juli 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen; Voorganger: Past. S. Chazhoor.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 25 juli 10.00 uur: Eredienst in de Protestantse Kerk te Nieuw- Vossemeer; Ds. Henk van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. Zie www.emmauskerk-boz.nl. Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Meer berichten