Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Vrijwilliger Hans Schepers van het Taalpanel, Monique Swagemakers van het To-Taalhuis en wethouder Lars van der Beek bij de ondertekening van de Direct Duidelijk-deal.&nbsp; &nbsp;</p>

Vrijwilliger Hans Schepers van het Taalpanel, Monique Swagemakers van het To-Taalhuis en wethouder Lars van der Beek bij de ondertekening van de Direct Duidelijk-deal.   

(Foto: Bep Tielemans)

Deal voor duidelijke taal

GEMEENTE WOENSDRECHT - Wethouder Lars van der Beek heeft dinsdagmiddag namens de gemeente Woensdrecht de Direct Duidelijk-deal ondertekend. Hiermee wil Woensdrecht overheidsteksten duidelijker en begrijpelijker maken. Het Taalpanel van het To-Taalhuis (BWI) staat klaar om geschreven teksten te beoordelen ‘met het oog van de lezer’ en brieven te hertalen. 


Twee jaar geleden richtte de landelijke overheid de ‘Direct Duidelijk Brigade’ op omdat communicatie vanuit de overheid door mensen vaak als onduidelijk wordt ervaren. Een landelijke brigade van taalexperts heeft inmiddels ruim 20.000 overheidsteksten hertaald.

Ook Woensdrecht heeft niet stilgezeten. In 2020 richtte Monique Swagemakers een lokaal Taalpanel op dat verbonden is aan het To-Taalhuis (BWI Woensdrecht). Het Taalpanel zorgt voor bewustwording over taal en helpt om brieven begrijpelijker te maken. Iedereen kan er aankloppen. Ook ambtenaren van de gemeente maakten gebruik van het aanbod. Zo zijn er sindsdien brieven rondom armoede, ruimtelijke ontwikkelingen en huwelijksvoltrekkingen hertaald. De komende tijd doet de gemeente daar nog een schepje bovenop. Duidelijke taal krijgt een onderdeel binnen een aantal projecten en via intranet worden schrijftips gedeeld. 

Melden

Vertegenwoordigers van de landelijke Direct Duidelijk Brigade waren online aanwezig bij het ondertekenmoment en gaven diverse tips. Inwoners die op onduidelijk taalgebruik stuiten, mogen de gemeente daarop wijzen, via e-mail: gemeente@woensdrecht.nl of via telefoon: 14 0164 (servicelijn).

Meer berichten