Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Jan Luysterburg</p>

Jan Luysterburg

Dialect: Ruilkaskes

Beste lezers,


Velen van u beleven samen met mij op dit moment spannende tijden. U heeft gelezen dat ik erg boos ben op Omroep Brabant en waarom. Al negen jaar kiest deze omroep ervoor om programma’s te maken die bedoeld zijn voor een doelgroep die daar niet naar kijkt, daarmee de mensen die wel graag naar die uitzendingen zouden kijken in de steek latend. Het promoten van de Brabantse cultuur is beneden de waardigheid van de directie en met name de Brabantse dialecten dienen alleen maar aandacht te krijgen als er gelachen kan worden met die Brabantse boerkes.

Wie even nadenkt, beseft dat een provinciale radio- en tv-omroep uiteraard ontstaan is met het doel: het brengen van nieuws uit de provincie (de hele provincie graag) en het promoten van de eigen cultuur en identiteit. De directie dient te bestaan uit mensen met een Brabants hart. De programma’s dienen te worden gemaakt door Brabanders voor Brabanders. De nationale en internationale culturen kunnen we op ontzettend veel andere manieren leren kennen en waarderen, daar hebben we de provinciale omroep niet voor nodig. Berichten over de lokale cultuur krijgen we tot ons via de huis-aan-huisbladen (de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant bijvoorbeeld), de lokale omroep en de streekbijlage van de krant. Daar hebben we Omroep Brabant ook niet voor nodig.

Dat Omroep Brabant haar eigenlijke taak heeft afgezworen heeft veel mensen pijn gedaan. Met name de mensen die als vrijwillige medewerkers jarenlang enthousiast echt Brabantse programma’s hebben verzorgd en die negen jaar geleden zonder meer aan de kant werden geschoven, voelen zich nog steeds diep gekrenkt. Beseft men bij deze omroep niet, dat zij uitsluitend kan voortbestaan dankzij enorme financiële steun via de Mediawet, dat zij dus betaald wordt met geld van de Brabantse belastingbetaler?

Negen jaar lang heeft Omroep Brabant klachten genegeerd. Daar moet dus hoognodig een eind aan komen. Ik ben dan ook blij, dat ik van u maar liefst 53 zeer duidelijke en niet mis te verstane steunbetuigingen heb ontvangen. Ik heb ze allemaal doorgestuurd naar de hoofdredacteur van Omroep Brabant, Renzo Veenstra. Die was daar uiteraard niet blij mee. Ik heb hem daarom het volgende voorstel gedaan:

‘Bent u bereid onbevooroordeeld te luisteren naar wat Brabanders door Omroep Brabant al tien jaar frustreert, tegenstaat en teleurstelt en zo ja, bent u dan ook nog bereid om daar met uw beleid als hoofdredacteur voortaan terdege rekening mee te houden? De 53 reacties die u heeft ontvangen vormen namelijk maar het topje van de ijsberg.

Als u deze vragen volmondig kunt beantwoorden met ‘ja’, dan ben ik graag beschikbaar voor een uitgebreid en diepgaand gesprek. Is het bij voorbaat al ‘nee’, dan ga ik via andere wegen proberen u tot betere gedachten te brengen. Er staan er mij nog volop ter beschikking.’

Renzo wil nu een afspraak maken.

Het nieuwe woord

Ge zie ze steeds mjeer, want ooveral duike z’op. Ik eb ‘t oover die kaskes waor diengers in staon die ge kunt ruile. Dikkels zèèn ‘t boeke. Dan meude zoowmar boeke uit da kaske meejneeme om te leeze. Mar ‘t mwooiste is netuurlek da ge daor zellef ok wir boeke in zet. Dan kan iemes aanders jouw boek ok wir meejneeme n’om te leeze. Gij ed die boeke ommes toch al laank uit. Da’s beeter as goeje boeke bij ‘t ouw pepier gwooie.

‘t Blef nie bij boekekaskes or, want d’r komme n’ok aandere soorte kaskes. Zoow zèèn ‘r bevobbeld ok kaskes waor blomme n’en plaante n’in staon. A ge da ziet en ge denkt: goh, da’s ‘n schwoon plaantje vur bij mèèn op m’n dreswaar of: da’s ‘n mwooi blommeke vur bij mèèn in de n’of, dan meude da gewoon meejneeme. Mar a ge denkt: ik eb ‘n mwooie plaant, mar ik zèèn ‘m onderaand moej, dan meude die ok gewoon in da kaske zette. ‘n Aander is ‘r meschien wir gelukkeg meej.

En witte wa d’ok opvalt? Da veul van die kaskes zoow mwooi en knap gemokt zèèn. Echt meej liefde en vakmanschap in mekaore geknutseld. De saomeleeving wor t’r nie aljeen mwooier van, mar ‘t dörrep ok!

Wa vinde göllie èègelek van die kaskes, van ‘t iedeej bedoel ik? En zouwe jöllie ok zoown kaske in de vurtuin wulle zette? En zoow jao, wa zoude daor dan indoen? Want ‘t oef netuurlek nie bij boeke en blommekes te blèève. D’r zèèn ommes veul diengers waor ge aandere meense meej blij kunt maoke.

Als u uw mening wilt geven over deze ... ruilkaskes, of als dit onderwerp u inspireert om andere dingen te bedenken om mensen in stilte blij te maken, stuurt u dan uw reactie alstublieft uiterlijk dinsdag 8 juni 2021 naar luysterburg01@ziggo.nl, want wie weet, misschien inspireert u op uw beurt weer andere mensen om stilzwijgend iets te doen voor anderen. Alvast bedankt!

Meer berichten