Logo halsterse-zuidwestkrant.nl

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Parochie de Bron


LET OP: in verband met de coronamaatregelen is het parochiekantoor te Hoogerheide voor het publiek gesloten. We zijn altijd telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0164-612521 (buiten kantoortijd wordt u doorgeschakeld)

Het is verplicht om te reserveren voor de viering, dit kan op donderdag en vrijdag telefonisch bij het parochiekantoor, er is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, u dient u handen te ontsmetten bij binnenkomst en er is geen samenzang mogelijk.

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Parochiecentrum voor Hoogerheide en Woensdrecht: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521, locatiehoogerheide@kpnmail.nl. De kosten voor intenties bedragen € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411.

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden: Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving, bel dan 06-15656260. Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium, bel dan 06-15656260 of mail naar uitvaart@samenkerk.nl. Voor het aanmelden van een doop en opgeven van intenties in de parochie De Bron via de website: www.samenkerk.nl

Intenties voor onlangs overleden parochianen: In Hoogerheide: Encarnita Borremans; Louis Bril en Mieke Bril-Wils; Alphons Koolen e.v. Aartje Stigter; In Woensdrecht: Jo Verbraak w.v. Gerrit Palinckx; In Ossendrecht: Jac Uijtdewilligen e.v. Adriana Raats; In Putte: Fons Guns w.v. Maria van der Kloot.

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Zondag 2 mei om 09.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: Frans Verheije; Koster: Ludo/Kees; Lectrice: Rieky Oerlemans; Muzikale verzorging: organiste Lisette van Mechelen en zang. Intenties: voor alle zieken en overleden parochianen. Mededelingen: vrijdag 7 mei om 09.30 uur viering 1e vrijdag v.d. maand, zondag 9 mei om 09.00 uur: woord- en communieviering.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Inleveren misintenties in Putte op het postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl of via de website www.samenkerk.nl.

Zaterdag 1 mei om 17.00 uur: Eucharistieviering; Voorganger: pastoor Frans Verheije; Lectrice: Anne-Marie Hendrickx; Kosters: Tonio de Candia en Tonnie Dingemans; Muzikale verzoring: Jean de Clippeleir. Intenties: t.e.v. OLV van Altijddurende bijstand. Mededelingen: zaterdag 8 mei is er geen viering.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen, of via de website www.samenkerk.nl.

Mededelingen: Zaterdag 1 mei is er geen viering, de volgende viering is zaterdag 8 mei.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie, of via de website www.samenkerk.nl Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Mededelingen: Zondag 2 mei is er geen viering, de volgende viering is zondag 9 mei.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. ds. W. Lolkema 0164 - 314466 en 06 -17246410.

Voor actuele informatie kan de website, www.pkgw.nl, worden geraadpleegd. Elke week op woensdag Open Kerk, van 14.00 tot 16.00 uur.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310. E-mail: quirinuskerk@sint-christoffel.nl. Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Gelieve te reserveren voor de dienst via tel. 682310 of de website Christoffel Halsteren. Pastoor Hans de Kort, pastor Sebastian Chazhoor, pastor Lenie Robijn zijn bereikbaar via telefoonnummer: (0164) 682310. In dringende gevallen is de pastoor te bereiken via: 06-12866859.

Zondag 2 mei 09.30 uur: Eucharistieviering, Voorganger: pastor Sebastian Chazhoor. Misintenties: Joke de Boeck; Antonius Goossens; Mientje de Jong-Oerlemans; jgt. Corrie Hector-de Feber. Doop: Storm Franken. Overleden: Annemarie de Groot-de Kroon. Donderdag 6 mei 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Gelieve voor de dienst te reserveren: 682310.

Ook dit jaar is er in de Meimaand geen speciale Mariaviering. Maar de H.Quirinuskerk zal op zondagmiddag 2, 9, 16 , 23 en 30 mei geopend zijn van 13.30 tot 15.00 uur. We kunnen dan bij Maria bidden, een kaarsje branden, een bloemetje brengen. Of zomaar even stil bij haar zijn. Welkom!

Pastoraal woord

A.s. zondag is het roepingenzondag in de katholieke kerk. We denken speciaal aan en bidden om roepingen tot het kerkelijk werk en het religieuze leven. Zeker is roeping breder en mag iedere mens zich door God gekend, bemind en geroepen weten tot een taak in het leven. De paus stelt dit jaar de H. Jozef als voorbeeld van een geroepene. In het programma Relivisie dat a.s. vrijdag op de Zuidwesttv wordt uitgezonden vanuit de kerk in Oud-Vossemeer zijn wij als Christoffelparochie aan de beurt om dit programma dat o.a. gaat over roeping mede te verzorgen. De H. Antonius was ook iemand die zijn roeping gevolgd heeft. Het was heel mooi dat we in aanloop naar roepingenzondag bij de viering afgelopen dinsdag in de Antoniusnoveen als gastpredikant pastoor Peter Koen hadden die zijn roeping tot het priesterschap in de parochie van De Heen/Nieuw-Vossemeer waar hij opgroeide ontdekt heeft. Wij zijn overigens blij dat de verdere vieringen van de noveen nu te volgen zijn rechtstreeks op dinsdag om 19.00 uur via de SLOStv. We zijn dankbaar dat een parochiaan zich “geroepen” voelde om deze vieringen die met de camera’s van het filmcollectief Steenbergen opgenomen worden voor een belangrijk deel te financieren.

Pastoor Hans de Kort

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Ons Parochiesecretariaat is geopend op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Telefoon: 0164-682525. Zaterdag 1 mei 19.00 uur: Eucharistieviering; In deze viering gedenken wij: o.o. van Tilburg-Nefs; o.o. Greta Nefs en Janus van Tilburg; Voorgangers: Past. B. van Schaik en Past. L. Robijn. Lector: A. Blom. Dinsdag 4 mei 14.30 uur: Vierde middag van de Noveen, Eucharistieviering. Iedere Dinsdag is de kerk geopend van 10.00 tot 16.00 uur om een kaarsje aan te steken en even in alle rust te bidden. Ook is de Antoniuswinkel geopend. Dinsdag 4 mei 19.00 uur: Vierde avond van de Noveen, Eucharistieviering, Dodenherdenking: o.o. Marinus Ooms en Cornelia Ooms-Heijnen; Jaantje de Booij; Sjan Foppele-Bakx; o.o. Jochems-Heijligers en zoon Geert; Rinus Bakx e.v. Mien Jochems; Voorganger: Past. S. Chazhoor, lectoren: F. Veraart en H. Wouts. Koor : enkele leden van het koor Samen Sterk. Na de viering vindt de kranslegging plaats op het kerkplein. Mededelingen: Dit weekend vindt de Caritascollecte plaats en wordt het bloemetje van de maand uitgereikt. Iedere dinsdagavond wordt de Noveenviering rechtstreeks uitgezonden via de SLOS T.V. Steenbergen. Voor iedere viering dient u zich nog aan te melden, tel.: 0164-682575.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Sint Martinuskerk Dorpsstraat 20 Halsteren.

Zondag 2 mei 10.00 uur: kerkdienst in Martinuskerk; Voorganger: ds. H. van het Maalpad.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom


Emmauskerk, Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom: Wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur. De middagdienst wordt niet gehouden vanwege de coronacrisis. Zie www.emmauskerk-boz.nl.
Om 12.00 uur evangelische dienst GSKI.

Meer berichten