Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Just Jansz.
Just Jansz. (Foto: Dennis van Loenhout)

‘Windstil Ossendrecht’ vreest nieuwe turbines

OSSENDRECHT – Op de achtergrond speelt het al langer, maar de plannen voor het windpark ZE-BRA, en dan met name de 5 windturbines die binnen dat plan in Ossendrecht geplaatst zouden worden, valt veel inwoners koud op het dak. Een collectief dat zich “Windstil Ossendrecht” noemt is fel tegen de plannen.


Tijdens de opinieraad Ruimte van 9 maart was Just Jansz inspreker namens Windstil Ossendrecht. Met initiatiefnemers Walther Bogaers en Frank van der Linden vertegenwoordigt hij een groeiende groep van op dit moment zo’n twintig Ossendrechtenaren, allemaal woonachtig op de Aanwas, de Langeweg en in de Zuidpolder. De plannen noemt hij “onzorgvuldig” en “ongewenst”.

In zijn woning op de Aanwas vertelt Jansz wat de bezwaren van Windstil Ossendrecht zijn. “We zijn niet tegen hernieuwbare energie, integendeel zelfs. De windmolens bij de Kabeljauwbeek zijn flinke jongens, maar daar hebben we niet tegen geprotesteerd. Maar toen ze er eenmaal stonden zagen we wel dat ze groter waren dan ons was voorgespiegeld”, vertelt Jansz, “dat is niet anders. Ze staan er voor de goede zaak, en dat herkennen we.” De plannen voor het windpark ZE-BRA, waarin 5 van de 19 windturbines op Ossendrechts grondgebied gepland staan, is voor Jansz en zijn buurtgenoten wél aanleiding om in actie te komen. “De windmolens bij de Kabeljauwbeek staan op 1750 meter van onze woning. De turbines in het nieuwe plan komen 500 meter dichterbij, en zijn geen 180 maar 200 meter hoog. Ze zijn dus véél zichtbaarder, en omdat ze dichterbij komen krijgen we ook te maken met overlast gevende zaken als laagfrequent geluid, slagschaduw en avondverlichting. Bovendien verpesten dergelijke turbines het mooie landschap.”

Het geplande windpark is een provincie en gemeente overschrijdend project. De gemeente Reimerswaal is het bevoegd gezag omdat het grootste deel van het windpark op haar grondgebied komt, maar een “verklaring geen bezwaar” van de Woensdrechtse gemeenteraad is een procedurele vereiste. Windstil Woensdrecht wil dat de raad die verklaring weigert. “Hoewel dit project al lange tijd wordt voorbereid waren er pas in februari informatiesessies voor omwonenden. En hoewel in de Regionale Energie Strategie wordt gehamerd op draagvlak en betrokkenheid van burgers merken wij daar weinig van, het voelt als eenrichtingsverkeer en dat voelt niet goed. Wij hebben ons in sneltreinvaart verenigd om de inspraakmogelijkheid tijdens de Opinieraad Ruimte te benutten, maar we denken dat veel buurtgenoten nog niet eens op de hoogte zijn van deze plannen.”

Tijdens de Opinieraad Ruimte bleek dat niet alleen milieuvereniging Benegora maar ook verschillende raadsfracties grote vraagtekens zetten bij het voorgenomen plan, en - met de gemeente Reimerswaal als bevoegd gezag - de beperkte mogelijkheden om de belangen van de inwoners van Woensdrecht te behartigen. Al toen de plannen eind 2019 werden gepresenteerd toonde wethouder Jeffrey van Agtmaal zich kritisch, juist omdat hij vreesde dat de molens afbreuk zouden doen aan het open polderlandschap. Ook Van Agtmaal spreekt van een lastige situatie. "Soms krijg je er pukkeltjes van als je zelf niet aan de knoppen zit”, sprak hij. Van Agtmaal belooft initiatiefnemer Eneco aan te sporen om het proces zorgvuldig te doorlopen en de stem van de Woensdrechtse burgers niet verloren te laten gaan.

Meer berichten