Afbeelding

Enquête voor ‘samen bezuinigen’

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - ‘Samen Prioriteren’. Zo heet het traject dat de gemeente Bergen op Zoom in een paar weken tijd met de inwoners wil doorlopen. De gemeente wil graag weten welke ideeën er in de samenleving leven en welke onderwerpen voor de inwoners wél onderwerp kunnen zijn van bezuinigingen en welke juist weer niet. Door de deelnemers aan het traject kunnen dus prioriteiten worden aangegeven.

Dat er financiële ombuigingen plaats moeten vinden is inmiddels bij eenieder wel bekend. Bergen op Zoom komt namelijk structureel geld tekort. Vorig jaar werd hiervoor door een meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad een Focusakkoord gesloten.

Afgelopen december is door de gemeenteraad een pakket aan maatregelen vastgesteld dat een bedrag van zo’n 5,5 miljoen aan bezuinigingen inhoudt. Meer dan 3 miljoen hiervan is een bezuiniging op personeel bij de gemeente zelf. De rest van dit bedrag zal vooral op taken worden bezuinigd. Maar met die 5,5 miljoen euro is Bergen op Zoom nog lang niet uit de zorgen. In 2024 moet er uiteindelijk een bedrag van meer dan 13 miljoen worden gevonden. De gemeenteraad wil dat dit al in 2021 70% gerealiseerd wordt. Dat betekent dat er dit jaar bovenop de 5,5 miljoen euro nog ruim 3,5 miljoen aan ombuigingen gevonden zal moeten worden. Het is onmogelijk om dit soort bedragen te bezuinigen zonder dat iemand daar ook maar iets van merkt. 

Daarom is het niet meer dan logisch dat ook de inwoners hierover hun zegje kunnen doen.

En natuurlijk zijn er volop meningen. En waarschijnlijk ook meningen die uiteenlopen. Toch wordt met het Samen Prioriteren geprobeerd gemene delers te vinden. Waarover kunnen we het eens worden? Hoe kunnen we gevoelens en ideeën vanuit de samenleving organiseren die als input gebruikt kunnen worden om nieuwe bezuinigingsrondes (ook wel de 2de en 3de uitwerkingen van het Focusakkoord genoemd) voor dit jaar in te vullen. In deze uitwerkingen moeten keuzes worden gemaakt zodat vanaf 2021 een nieuw evenwicht ontstaat in de exploitatie van de gemeente.

Wie doet er mee?
In principe kunnen alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom meedoen aan het Samen Prioriteren. Om ideeën op te halen wordt in eerste instantie een enquête gebruikt. Hiervoor wordt onder andere het burgerpanel ingezet, maar iedereen die de vragenlijst in wil vullen is welkom. De enquête is te vinden op www.bergenopzoom.nl/samen-prioriteren.
De enquête kan tot en met 10 maart worden ingevuld. Invullen kost 10 tot 15 minuten.

En daarna?
Vervolgens worden de ideeën getrechterd en geselecteerd en worden mogelijke dilemma’s bepaald. Daarna wordt er via een beproefde methode (Synthetron) digitaal in gesprek gegaan met ‘de stad’. Dat is dan zowel met inwoners als met instellingen (experts). De input vanuit de deelnemers wordt meegenomen in het opstellen van de uitwerking(en) van het Focusakkoord. De gemeenteraad neemt uiteindelijk op 27 mei 2021 een besluit hierover.