Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>meto-odio</p>

meto-odio

(Foto:)

Onderhoudsplan sportparken Woensdrecht

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht kent diverse sportparken waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud. Er is een actualisatie gemaakt van hoe de sportparken er momenteel bij liggen en wat er de komende jaren aan onderhoud en renovaties benodigd is om de gewenste kwaliteit te behouden.


Voor alle sportparken waar voetbal, tennis en honk-/softbal kan worden beoefend in de gemeente Woensdrecht is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Bij onderhoud moet men denken aan het maaien van natuurlijke velden en het bijhouden van kunstgrasvelden en banen, maar ook aan onderhoud van hekwerken, bestrating, kantines, kleedruimtes, groenstroken et cetera. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de gemeente en de gebruikers van de sportparken. Nu het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd en door het college goedgekeurd is, zal het besproken worden met de verenigingen.

Het algemene beeld door de gemeente heen is dat het verzorgde sportparken zijn. Alleen bij het park van honk- en softbalvereniging de Batters-Dockers in Putte halen bepaalde onderdelen niet het gewenste kwaliteitsniveau. Wethouder Jeffrey van Agtmaal is hierover in gesprek met de vereniging. De investeringen voor het voetbal sportpark in Huijbergen worden voorlopig uitgesteld, omdat op dit moment een onderzoek plaatsvindt naar hoe het sportpark anders ingedeeld kan worden.

Op de sportparken in Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht waar kunstgrasvelden aanwezig zijn worden ‘kantplanken’, leunhekwerken en bijbehorende maatregelen getroffen. Dit wordt gelijktijdig met de toplaagrenovatie van de kunstgrasvelden uitgevoerd. In Hoogerheide gebeurt dit in 2021, in Woensdrecht in 2022.

Momenteel is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud op deze sportparken, maar met verenigingen zijn wel afspraken gemaakt over het zelf verrichten van onderhoud aan groen, verhardingen, buitenschilderwerk en gebouwen. De verenigingen krijgen hiervoor een onderhoudsvergoeding. De gemeente is jaarlijks € 220.740,- kwijt aan het onderhoud van de sportparken, waarvan € 34.187,- vergoeding is aan de verenigingen voor zelf verricht onderhoud. Was deze constructie er niet en zou al het onderhoud door de gemeente en derden uitgevoerd worden, dan zou dit bedrag op zo’n € 285.273,- uitkomen. Doordat de verenigingen zelf de handen uit de mouwen steken, scheelt dit de gemeente dus aanzienlijk in kosten. De verenigingen kunnen de onderhoudsvergoeding naar eigen inzicht uitgeven.

Meer berichten