Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto: Bep Tielemans

Stichting Hertenkamp De Beek wil starten

HALSTEREN - Stichting Hertenkamp de Beek hoopt voor 1 mei aanstaande te kunnen starten en de verwachting van de diverse opgerichte werkgroepen is dat dit moet lukken. Dat bleek woensdagavond bij een vergadering met bestuursleden en enthousiaste betrokken bewoners van met name wijk De Beek.


Na een welkomstwoord door voorzitter Eugène van den Eijnden werd aan de hand van een power point presentatie door Frans van Schilt ingegaan op de historie, de huidige situatie en het toekomstig beheer van het geliefde hertenkamp op Landgoed de Beek. In 1955 kocht de destijds gemeente Halsteren Landgoed De Beek aan van een Belgische diplomaat, Daufresne de la Chevalerie. Twee jaar later kwamen de eerste dieren naar het landgoed dat als doel had/heeft 'recreatie te bieden aan de Halsterse bevolking, jong en oud(er)'. Vanwege ernstige tekorten kondigde de gemeente Bergen op Zoom afgelopen jaar aan het hertenkamp te willen sluiten. Bewoners kwamen in actie en vonden dat dit niet mocht gebeuren. Een stichting werd opgericht met als doel het volledige beheer over het terrein, de opstallen en de dieren van het hertenkamp op zich te nemen. Overleg met het gemeentebestuur, oprichting van de stichting en benoeming van werkgroepen volgden.

Momenteel is de situatie dusdanig dat de gemeente mee wil werken en aan het doorrekenen is wat een overdacht gaat kosten. De stichting heeft statuten en een beleidsplan 2021-2023 opgesteld, een voorlopig dagelijks bestuur voorgesteld en drie werkgroepen benoemd: voor 'onderhoud en beheer', 'financiën' en 'publiciteit'. Aan de gemeente is gevraagd de ingang van het hertenkamp van het villaterrein te verplaatsen naar de kant van de Secretaris Bertenslaan, nutsvoorzieningen, een blokhut voor opslag van gereedschap, voer en als onderkomen voor de werkgroep onderhoud en beheer te regelen. De dieren worden eigendom van de stichting. Deze werkgroep gaat het terrein onderhouden, de dieren verzorgen en in de gaten houden, voer en materialen beheren, zorgen voor verfraaiing aan het terrein, calamiteiten en overstijgend onderhoud melden aan het bestuur.

De werkgroep financieel houdt zich bezig met werven van gelden donaties en onderhouden van contacten met sponsoren; de werkgroep publiciteit verzorgt een website, social media, publicaties en zet acties mee op. Alle werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur.

Na afloop van de presentatie werd ingegaan op vragen vanuit het twintigtal deelnemers aan de digitale vergadering. Zoals op de vraag 'Wat gaan de nodige werkzaamheden de gemeente kosten?' In eigen beheer zou dit wellicht voor de helft kunnen. Echter het karwei is door de gemeente aanbesteed. Ook meldde zich spontaan een vrijwilliger voor verzorging van de dieren en werkgroep financiën. Intussen zijn er diverse financiële toezeggingen gedaan. Penningmeester Mariëlla de Jonge: "De begroting is gemaakt en we vertrouwen erop dat we op een jaarlijkse basis kunnen rekenen voor vaste kosten. Die sponsoring is zo goed als rond." Over de kosten voor dierenartsen zijn gesprekken geweest. de verwachting is dat die lager uit kunnen vallen dan waarvan voorheen is uitgegaan. Streven is 1 mei daadwerkelijk van start te gaan.

Meer berichten