Gladheidsbestrijdingplan 2020-2025 | halsterse-zuidwestkrant – Het nieuws uit Halsteren en de Zuidwesthoek
Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
<p>Gemeentehuis Woensdrecht</p>

Gemeentehuis Woensdrecht

(Foto: Bep Telemans)

Gladheidsbestrijdingplan 2020-2025

GEMEENTE WOENSDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs het ‘Gladheidbestrijdingsplan 2020-2025’ vastgesteld. De komende periode staat buitendienstmedewerkers weer dag en nacht klaar om de wegen veilig en begaanbaar te houden bij (dreigende) gladheid.


Waar wordt gestrooid?

Alleen hoofdroutes worden gestrooid in de Zuidwesthoek. In het gladheidsbestrijdingsplan zijn wegen, straten en fietspaden opgenomen die prioriteit krijgen om gestrooid te worden in vorst- en/of sneeuwperiodes. Dit zijn in Woensdrecht:

- Doorgaande hoofdwegen

- Wijk- en buurtontsluitingswegen

- Busroutes

- Vrijliggende fietspaden, breder dan 2 meter

- Druk bereden fietspaden

- Hellende (doorgaande) wegen

- Bij verkeerssluizen

- Marktterreinen

In totaal zijn er ook 13 zoutbakken geplaatst in de gemeente. Deze bakken staan bij basisscholen en multifunctionele centra. Beheerders kunnen de directe omgeving dan zelf strooien.

Interessante feitjes winter 2019-2020

Deze winter was uitzonderlijk zacht. De gemiddelde temperatuur was 6,4 °C (tegen 3,4°C normaal). Dit is terug te zien aan het aantal keren dat er gestrooid is, namelijk 6 maal en de hoeveelheid strooizout, 42.000 kilo. In 2018/2019 werd er in de gemeente Woensdrecht 30 keer gestrooid en 190.000 kilo strooizout gebruikt.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Er zijn geen wijzigingen in de strooiroutes ten opzichte van vorig jaar. Met het dorpsplatform Putte hebben we wel afgesproken dat we deze winter bekijken of er aanpassingen nodig zijn voor volgend jaar.”

Het Gladheidsbestrijdingsplan 2020-2025 en de strooiroutes zijn terug te vinden op: www.woensdrecht.nl/gladheid

Meer berichten