Afbeelding

Speelleercentrum De Rode Schouw

Algemeen

HALSTEREN - Hoera! Sinds 1 december 2020 heten wij Speelleercentrum De Rode Schouw. Wij werken al lange tijd zeer nauw samen met de verschillende organisaties binnen de school, waardoor wij een veilige omgeving kunnen bieden voor alle kinderen van 0 – 12 jaar en waar zij met veel plezier kunnen spelen én leren.

Vanuit een doorgaande lijn in Opvang en Onderwijs, waarbij creativiteit, veiligheid, passie, samenwerken en autonomie onze kernwaardes vormen, realiseren we een kansrijke leeromgeving voor uw kind.

Op Speelleercentrum De Rode Schouw wordt in samenspraak met ouders voor een groot deel de basis gelegd voor een goede opvoeding en een degelijke voorbereiding op succesvol onderwijs, zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Kinderen leren bij ons hoe ze hun talenten in kunnen zetten om een doel te bereiken, hoe ze zelf informatie kunnen vinden en plezier kunnen beleven aan het leren van nieuwe vaardigheden en zienswijzen en aan het opdoen van nieuwe kennis. Ook leren we kinderen om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen. Al doende ontwikkelen ze op deze manier een positief zelfbeeld, waardoor ze met voldoende zelfvertrouwen en opgeheven hoofd de toekomst in kunnen.

Wij zijn trots op onze kinderen, gaan plezierig met ze om en verlangen tegelijkertijd ook rust, zodat het fijn spelen en leren is op De Rode Schouw en we met inzet van iedereen tot goede resultaten komen!

Aan de voorkant van de school hebben we een mooi spandoek geplaatst, zodat iedere voorbijganger nu kan zien dat we nauw samenwerken met Mamaloe Kinderopvang en Stichting ZON (ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking). Speelleercentrum De Rode Schouw is daarmee echt passend voor ieder kind!

Speelleercentrum De Rode Schouw