Afbeelding
Foto: Bep Tielemans

Info over datalek bij gemeente

Algemeen

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - In februari van dit jaar hebben onbevoegden zich door middel van ‘phishing-mails’ toegang verschaft tot enkele mailboxen van medewerkers van gemeente Bergen op Zoom.

Daarop is destijds direct actie ondernomen. Er is melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en met een gespecialiseerd bureau is uitgezocht wat de consequenties geweest kunnen zijn en hoe herhaling kan worden voorkomen. Inmiddels wordt een dubbele beveiliging ingebouwd waardoor de gebruiker minstens twee stappen moet doorlopen om bij persoonsgegevens te komen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de hackers zich ook toegang hebben verschaft tot persoonsgegevens van inwoners. De mensen om wie het gaat zijn hierover geïnformeerd en gewaarschuwd.