Dorpsraad Halsteren in een  bijeenkomst die vanwege corona niet openbaar is.
Dorpsraad Halsteren in een bijeenkomst die vanwege corona niet openbaar is. Foto: Bep Tielemans

Leden Dorpsraad Halsteren bijeen

Algemeen

HALSTEREN - Dorpsraad Halsteren komt donderdag 27 augustus weer bijeen in ontmoetingscentrum de Wittenhorst. In verband met corona-maatregelen is de vergadering besloten. Alleen leden van de dorpsraad zijn welkom, aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen. Dorpsraad Halsteren heeft een brief binnen gekregen van Jan van Diepeningen en Louis van der Kallen betreffende een rioolberging in de Melanen.
Ook bespreekt de dorpsraad de mogelijkheid tot vergaderen via Zoom. Binnen het bestuur is hier geen ervaring mee maar het wil dit toch onderzoeken als de corona-maatregelen aanhouden.                        
Klimaatdialoog en ontwerpateliers omgevingsvisie komen ter spraken. Terugkerend onderwerp is aanpassing van wegen, zoals de Wouwseweg, Burgemeester Elkhuizenlaan, Halsterseweg en Langstraat. Aan de Wouwseweg worden bouwplannen van woningcorporatie Stadlander en ontwikkeling van 'Nieuw Altere' gevolgd.

Bezoek van college B en W

Wat het geplande bezoek van het college van B en W betreft, op dinsdag 13 oktober van 15.00 tot 17.00 uur, heeft het college laten weten toch pas om 15.15 uur aanwezig te kunnen zijn in Halsteren. Dit tot ongenoegen van het bestuur van de dorpsraad. Er zijn dan namelijk heel wat onderwerpen te bespreken en diverse locaties te bezoeken: Vogelenzang (Merel en Leeuwerik), Auvergnepolder, Halsterseweg en Molen, Bejaardenhuis, Onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs, Groenonderhoud / verkoop grond, projecten Kromstraat en Schelpstraat, parkeren en veiligheid Kruisberg.        

Verder zal Dorpsraad Halsteren aanstaande donderdag in de vergadering ingaan op de Zweedse watersnoodwoningen, ontwikkelingen rond sloop van zorgcentrum Sint Elisabeth waarover contact is geweest met mevrouw Helder van Stichting tanteLouise.

Openluchtzwembad De Melanen, ontwikkelingen rond de Sint Antoniusmolen door Zorghuys, sponsoring van een te verplaatsen kunstwerk, een fietsroute door de Auvergnepolder met aansluiting Nieuw-Vossemeer, windmolen en zonneweide komen eveneens aan de orde.

Focusakkoord

Tenslotte het Focusakkoord van gemeente Bergen op Zoom. Verenigingen en sportclubs krijgen te maken met bezuinigingen, voortkomend uit het focusakkoord. Het bestuur van de dorpsraad stelt voor deze clubs in Halsteren te benaderen om te kijken of er een gezamenlijke “vuist” gemaakt kan worden.