Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Van links naar rechts Petra Snoeren, Anja Boting en Adrie Jonkers
Van links naar rechts Petra Snoeren, Anja Boting en Adrie Jonkers

In de spotlight bij Ons Kent Ons: leescommissie

HALSTEREN - Zoals bijna elk amateurtoneelgezelschap kent ook de Halsterse toneelvereniging Ons Kent Ons een leescommissie. En de opdracht voor de leden hiervan luidt simpelweg: Het juiste toneelstuk uitkiezen voor de aankomende voorstellingen. Maar, zo simpel is het allerminst. 

Deze permanente commissie bestaat uit (ex-)leden van de vereniging. Ze zijn het gehele jaar door bezig met lezen, beoordelen, selecteren en overleggen met de regisseurs. Want het gaat er democratisch aan toe.

De lezers dragen 3 toneelstukken voor. Waarna de 2 regisseurs, afwisselend Patrick Roodenburg en Jac van Steen, de keuze kunnen maken. Overigens in zeer goed overleg met die leescommissie. Een chronologische opsomming van de werkzaamheden. Beginnend met vaststellen van data van uitvoeringen. De commissie komt bij elkaar. Wat zoeken wij deze maal? Er zijn een aantal zaken die meegenomen dienen te worden in de keuze van deze stukken. Een belangrijk punt is natuurlijk de rolverdeling. Bij Ons Kent Ons wordt aan alle leden minimaal 1 jaar van tevoren gevraagd of zij voor de voor- en/of najaarsuitvoering beschikbaar zijn voor het vertolken van een rol. Als er 4 dames en 3 heren zich aanmelden weet de leescommissie dat zij voor die rolbezetting kunnen gaan zoeken. En het aanbod is gigantisch want er zijn, gelukkig maar, heel veel schrijvers die hun pennenvruchten laten uitgeven.

Uitgeverij

Naast het aantal spelende leden is ook het genre een criterium. Ons Kent Ons speelt in de regel blijspelen dan wel komische stukken. In Nederland zijn er 2 grote toneeluitgeverijen. Te weten Grosfeld uit Berlicum en Vink te Alkmaar. De laatste 10 jaren heeft Ons Kent Ons -bijna- uitsluitend werken van Toneeluitgeverij Grosfeld gespeeld. Dit vanwege de persoonlijke band die men heeft opgebouwd met de directeur Geertjan Grosfeld. Hij weet heel vaak goed in te schatten welke toneelstukken er voor OKO geschikt zijn. De volgende "In de Spot" is overigens gewijd aan deze uitgeverij. Als het kan met daarbij een interview met de directeur en een schrijver die bij de vereniging bekend is.

Met het aanvragen van de 1e zichtzending wordt het proces is in werking gezet. Driftig wordt er door de enthousiaste commissie gelezen. Elk lid maakt een beoordeling van de stukken. Deze wordt niet aan de overige lezers doorgegeven. Wanneer alle leden de totale zending hebben doorgenomen volgt er opnieuw een bijeenkomst. Meestal voor de wekelijkse repetitie op maandagavond. Alle gelezen stukken worden dan gewaardeerd met een cijfer en een toelichting daarop. Vaak zitten de lezers op één lijn maar het kan ook zo maar gebeuren dat er totaal verschillend over de stukken wordt gedacht. Zelden gebeurt het dat men na de 1e zending al de juiste productie heeft gevonden. In dat geval wordt er snel een nieuwe zending aangevraagd. Dan gaat de procedure van voren af aan beginnen.

Kritisch

De samenstelling van de leescommissie kan wel eens wisselen maar de laatste 5 jaar bestaat deze uit Anja Boting, Petra Snoeren en Adrie Jonkers. Als er definitief een stuk is gekozen dan maakt de regisseur uiteraard de rolverdeling. Na een reeks voorstellingen volgt er bij Ons Kent Ons altijd een nabespreking. Tijdens deze bijeenkomst wordt er kritisch teruggekeken op de uitvoeringen. De goede maar tevens de minder goede zaken komen dan aan de orde. Het spannendste deel is altijd wanneer de regisseur aan het woord komt, en eindelijk bekend maakt hoe de verdeling van de rollen voor het aankomende stuk er uit ziet.

In de bijna 40 jaar dat Ons Kent Ons bestaat werd er nog nooit een voorstelling afgelast of verschoven. Tot in maart 2020 de corona-maatregelen werden afgekondigd. Door deze ingrepen moest de vereniging vanaf 16 maart de wekelijkse repetities stopzetten. Bovendien werd ook het besluit genomen om de geplande april-productie "Tegenwind voor Tibbema" te verplaatsen naar november 2020. Op 8 juni mocht en kon Ons Kent Ons eindelijk weer bij elkaar komen. Wat eigenlijk een repetitie-avond zou worden werd direct omgezet. Namelijk in een bespreking met alle aanwezige leden en medewerkers. Men boog zich over de vraag of het verantwoord zou zijn in november de uitgestelde productie op de planken te brengen. Al snel bleek dat men unaniem van mening was dat het vrijwel ondoenlijk zou zijn. In "Tegenwind voor Tibbema" waren er slechts 5 spelers. Maar vooral "de bekende 1,5 meter regel" kon niet worden gewaarborgd.

Jubileum

Werk aan de winkel voor leescommissie en de regisseurs. Op korte termijn dienden er heel wat knopen doorgehakt te worden om aan de zelf verkozen voorwaarden te voldoen. Want deze beslissing betekende dat er alles aan gedaan moest worden om de november-uitvoeringen mogelijk te maken. Ons Kent Ons wil hun hondstrouwe publiek niet in de steek laten en zal daarom alles op alles zetten om de najaarsproductie door te laten gaan. Volgend jaar, in 2021 viert Ons Kent Ons het 40-jarig bestaan. Men kan er zeker van zijn dat er 2 reeksen spetterende voorstellingen worden gekozen door de leescommissie om dat jubileum extra glans te geven!

Meer berichten