Afbeelding

Kerkberichten Zuidwesthoek, Halsteren en Lepelstraat

Algemeen

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Vanaf 1 juli mogen in de kerken weer maximaal 100 bezoekers in de viering aanwezig zijn. U hoeft zich hier van tevoren niet meer voor op te geven. Kosten voor intenties zijn € 11,00. Bankrekeningnummer IBAN NL44RABO 0122906411. Pastoor Frans Verheije, tel. 06-53887486; Diaken Ryan Keetelaar, tel. 06-13016333, diakenkeetelaar@samenkerk.nl; Parochiecoördinator Ad Schouw, tel. 06-30335317. Voor het aanmelden van een doop in de parochie De Bron zie de website: www.samenkerk.nl

Kerk O.L. Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide

Parochiecentrum: Raadhuisstraat 134, 4631 NJ Hoogerheide 0164-612521: locatiehoogerheide@kpnmail.nl. openingstijden parochiekantoor: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 12 juli: geen viering; Mededelingen: Zondag 19 juli om 09.00 uur Eucharistieviering. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt.

Sint Dionysiuskerk te Putte

Postadres: Antwerpsestraat 35, 4645 BB Putte. T: 0164-602491, E: locatieputte@kpnmail.nl

Zaterdag 11 juli: geen viering. Mededelingen: Zaterdag 18 juli om 19.00 uur eucharistieviering. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt.

Kerk O.L.V. Hemelvaart te Huijbergen

Inleveren misintenties in Huijbergen in de brievenbus bij het Broederhuis, Boomstraat 7 te Huijbergen of bij het Parochiecentrum te Hoogerheide, Raadhuisstraat 134 (zie boven).

Zaterdag 11 juli 17.00 uur: Woord-en communieviering; Voorganger: Diaken Ryan Keetelaar; Lectrice: Gerda van Dijke; Muzikale verzorging: Lisette van Mechelen. Intenties: Nellie Klaassen vw.verj.; Frans en Cor Broosus-Goense; Jos en Jac van Aert vw.jrgt.; Frans Claessens v.w. jrgt.; Pieta Claessens-van Mechelen v.w.jrgt.; Elisabeth van Mechelen v.w.jrgt.

Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt. Mededelingen: dinsdag 14 juli 08.00 uur viering bij de Broeders.

Sint Gertrudiskerk te Ossendrecht

Inleveren misintenties in Ossendrecht in de brievenbus van de pastorie. Parochiecentrum voor Ossendrecht: pastorie, Dorpsstraat 7, 4641 HV Ossendrecht. Openingstijd: donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 12 juli 09.00 uur en 11.00 uur: Bedevaartmissen; Voorganger: Pastoor Frans Verheije; Koster: Emmy; Lectrice: J. den Ouden; Muzikale verzorging: Organiste Lisette van Mechelen en cantor Gerda Sanders; Misdienaar: Dominic Klumpers. Intenties: om 09.00 uur voor Petrus van Meir v.w. jrgt. om 11.00 uur voor Guido Simons. Overleden: Annie Mous-Prop; Corry Zwueste-Otterdijk; Julia van den Bergh-Bolders; Anneke Jacobs-van Vugt.

Protestantse kerkgemeente Woensdrecht

In verband met het coronavirus kerkdienstbezoek van tevoren aanmelden bij de scriba via de mail: scriba@pkgw.nl. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de te bezoeken kerkdienst. Dorpsstraat 10, 4641 HN Ossendrecht. Tel. 0164-672991, www.pkgw.nl

Zondag 12 juli 9.45 uur: Ds. S.C. Nieuwenhuizen, Oosterhout.

Christoffelparochie Quirinuskerk Halsteren

Sint Christoffel Parochie, Secretariaat H. Quirinuskerk, Halsteren, Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren, tel: 0164-682310.

Zondag 12 juli 9.30 uur: Eucharistieviering: voorganger pastoor Hans de Kort. Intenties: Antonius Goossens. Onlangs overleden: Corrie Verswijveren-Van Loon, Arjaan Nefs en Jo de Boeck. Donderdag 9 juli 9.00 uur: Eucharistieviering: voorganger pastor Sebastian Chazhoor.

Pastoraal woord

Dit jaar zal de vakantie voor de meesten van ons er anders uit gaan zien dan we gewend zijn. We kunnen minder onbevangen eropuit. In Matteüs 10,37-42 zendt Jezus zijn leerlingen ook op weg. Hij daagt hen uit om hun leven vol overgave aan Hem te wijden. Op een of andere manier moest ik aan de uitdagingen van onze tijd denken. Vorige week werd bekend dat het kabinet nog meer versoepelingen voorstaat en zelfs vlugger dan gedacht. Onze kerkdiensten zouden vanaf 1 juli maximaal 100 bezoekers mogen ontvangen. Dat getal van 100 wordt losgelaten. Het worden nu zoveel bezoekers als mogelijk is, mits we anderhalve meter afstand van elkaar bewaren.‘Ga erop uit’, vraagt Jezus, ‘volg Mij.’ Ook als dit niet altijd even gemakkelijk zal zijn. Als je in Mij wilt geloven dan zal je misschien dingen op moeten geven. Je kunt niet vasthouden aan al het oude en tegelijkertijd een nieuwe weg in willen slaan. Doordat Jezus zijn leven gaf kregen wij de kracht om volop in zijn Liefde te gaan staan. En het is juist die Liefde die ons verder helpt. Jezus vraagt ons om die weg vol overgave in te slaan. Misschien wat radicaal in onze ogen. Maar wie goed gelezen of geluisterd heeft, merkt dat Hij heel klein eindigt: ‘En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’ Die beker water, dat kleine beetje liefde en aandacht, de ruimte die wij elkaar gunnen om gezond te blijven, het respect voor een ander. Dat kunnen we allemaal.

Lenie Robijn, pastoraal werkster

Christoffelparochie Antonius van Padua Lepelstraat

Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Eucharistieviering. In deze viering gedenken wij: Han Bom e.v. Toos Bogers; o.o. Kommers-Schrauwen; Joop van Gorkum w.v. Toos de Bruijn; o.o. van Dorst-Slooters. Voorgangers: Past. H. de Kort en Past. L. Robijn; lector: F. Veraart. Dinsdag 14 juli 19.00 uur: Eucharistieviering; Ter ere van de H. Antonius voor onze gezinnen.

Sint Martinuskerk Halsteren

Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-VossemeerSint-Martinuskerk Halsteren.

Vanaf zondag 5 juli 2020 is er weer elke zondag een eredienst in de Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20. Aanvang 10.00 uur. Op zondag 12 juli is de voorganger ds. H. van het Maalpad; organist: Edu de Goffau.

Emmauskerk, Noordgeest Bergen op Zoom

De Emmauskerk, gelegen aan Korenberg 90 in Noordgeest te Bergen op Zoom is weer begonnen met wekelijkse diensten op zondag om 9.30 uur en om 16.00 uur.
www.emmauskerk-boz.nl.

Om 12.00 uur is er in de Emmauskerk iedere zondag een evangelische dienst van de GSKI.