CZAV geeft boeren advies.
CZAV geeft boeren advies. Foto: Bep Tielemans

CZAV prijzen graanoogst 2019

Algemeen

REGIO - CZAV presenteert een netto-eindprijs voor maal- en zomertarwe 2019 van € 166,00 per 1.000 kg exclusief btw. Voor baktarwe rekent CZAV € 168,00 af. Op voertarwe wordt € 161,00 uitbetaald. Het zomergerstras Planet is afgezet als brouwgerst, waarvoor een nettoprijs van € 170,00 wordt betaald. Voergerst komt uit op € 150,00.

In tegenstelling tot een aantal andere pools brengt CZAV geen poolkosten in rekening. Gezien de marktomstandigheden is CZAV trots op dit resultaat. CZAV is in staat geweest om de tarwe hoofdzakelijk in de voeding af te zetten, met dank aan de telers die de juiste rassen telen en zich richten op kwaliteitstarwe. Het afgelopen jaar heeft extra CZAV geïnvesteerd in de afzet van brouwgerst naar nieuwe afnemers. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is het toch gelukt om € 20 brouwpremie te realiseren. 

Het afzetseizoen van de tarwe begon erg mooi met een recordopbrengst. Gemiddeld oogstten telers in het zuidwesten 10,7 ton tarwe per ha. Diverse telers meldden zelfs percelen met een opbrengst van meer dan 12 ton per hectare. Logistiek gezien gaf deze geweldige opbrengst CZAV een flinke uitdaging. De hoge opbrengsten van tarwe zagen we in grote delen van Europa terug waardoor de prijzen sterk onder druk stonden. De zeer moeilijke inzaai van wintergranen en hoge tarwe export vanuit Europa droegen bij aan een gestaag herstel van de tarweprijzen. Toen de coronacrisis uitbrak, schoot de tarweprijs naar beneden maar herstel kwam snel. www.czav.nl