Mantelzorg
Mantelzorg

Bijeenkomst mantelzorg online

Algemeen

REGIO - Door de coronacrisis komt er extra druk op de schouders van mantelzorgers. Er valt professionele zorg uit, de zorgen over een naaste nemen toe en de mogelijkheden voor sociale contacten worden beperkter.

Ondanks de afstand, zet mantelzorg Brabantse Wal zich in om mantelzorgers juist in deze periode te ondersteunen. Om de afstand wat kleiner te maken, komen we op maandag 18 mei online naar de mantelzorgers toe. Van 19:00 – 20:00 wordt er een digitale bijeenkomst georganiseerd. Margot Emmen, van het Huis van Morgen, laat zien hoe de zorg met praktische en technologische tips en middelen kan worden verlicht.

De bijeenkomst zal worden opgenomen, zodat deze op een later tijdstip kan worden teruggekeken. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u eventuele vragen insturen.

Wilt u graag deelnemen aan de online uitzending? Dan kunt u zich aanmelden via aanmelden@mantelzorgboz.nl. Na de aanmelding ontvangt u een link en uitleg voor deelname.