Afbeelding

Open dag CZAV virtueel

Algemeen

REGIO - De landbouw is als cruciale sector aangewezen binnen de maatregelen die getroffen zijn met betrekking tot het coronavirus. 

Dat is in de polders de laatste weken heel zichtbaar. Alle gebruikelijke werkzaamheden zijn doorgegaan. Door de uitzonderlijk droge weersomstandigheden zelfs vaak opvallend door de gronddeeltjes die rondom de machines wolken veroorzaakten. Na een winter met veel neerslag, het neerslagtekort van verleden zomer werd ingelopen, en zonder vorst, droogde de bovenlaag van de grond erg snel op dit voorjaar. De bewerkingen om tot een goed zaai- of pootbed te komen verliepen en verlopen nog steeds erg zwaar.

CZAV is bij al die activiteiten en de voorbereidingen daarvan betrokken met het afleveren van de benodigde zaaizaden, pootgoed, (blad)meststoffen, plantversterkers en beschermingsmiddelen. Ook met het even van advies bij de diverse teeltplannen en bij de uitvoering ervan. Voor onze medewerkers betekende dat ook aanpassen aan de regels om verspreiding en besmetting van het coronavirus te beperken. Om de medewerkers te beschermen terwijl ze toch hun werk komen doen, werken een deel van de medewerkers vanuit huis, voorkomen we verkeer tussen onze verschillende vestigingen en is het afhalen door klanten gestopt. Bij het afleveren van goederen en het bezoeken van de bedrijven voor advies wordt de 1,5 meter regel strikt in acht genomen. We merken daarvoor medewerking en begrip bij de collega’s en de klanten. Ook merken we dat iedereen zich privé houdt aan de regels, hoe moeilijk en pijnlijk dat in sommige gevallen dat dan helaas ook moge zijn. We hebben daar veel waardering voor. Iedereen tracht zo gezond te blijven en ook zijn cruciale taak uit te kunnen oefenen.

Zakelijk brengt de crisis in de hele maatschappij veel zorgen met zich mee. In de landbouw zien de druk daarvan terug via de markt. Toerisme en horeca ligt stil en export staat onderdruk. De vraag naar fritesaardappelen is weg, de melkprijs daalt, naar brouwgerst is geen vraag, fruit houdt redelijk stand. Opvallend is de voorzichtige stijging van de tarwemarkt op dit moment. Uiteraard zijn markten ondergeschikt aan ieders persoonlijke gezondheid.

Andere ontwikkelingen teeltontwikkelingen gaan ook door. Zo is er nog het stikstofdossier, biodiversiteit en het Actieplan Plantgezondheid waar telers en onze adviseurs mee bezig blijven. Zo zijn we deelnemer aan het project Natuurakker op de Dassenberg bij Steenbergen. Samen met andere marktpartijen, de HAS en een teler doen we ervaring op met en onderzoek naar de mogelijkheden van strokenlandbouw. Hiermee kunnen natuurlijke evenwichten worden opgeroepen die de schade aan gewassen door insecten en schimmels beheersbaar maakt zonder extern ingrijpen. We sturen en volgen de ontwikkelingen nauwgezet.

De huidige genoemde droogte vraagt het uiterste van de telers en onze adviseurs om tot een goede onkruidbeheersing te komen zonder dat de plantjes daarvan al te veel lijden. Planten lijden aan droogtestress en zijn daardoor extra gevoelig voor invloeden van buitenaf. Veel kennis hebben onze mensen inmiddels over de inzet van plantversterkers of biostimulanten. Hiermee wordt een deel van de stress opgevangen en wordt de plant weerbaarder. De hoop is er dan dat de plant nog vitaal is bij de eerste natuurlijke regenbui en dan gezond door ontwikkeld tot uiteindelijk voldoende en gezond voedsel. Waar mogelijk wordt inmiddels beregend. Ervaring wordt opgedaan met irrigatie, een efficiënte manier van water geven. Dat kan in combinatie met meststoffen, dan praten we over fertigatie.

Vanuit de Europese wens om meer eiwitten uit planten te consumeren zien we een toenemende vraag naar peulvruchten. Telers willen daar graag op inspelen. CZAV heeft kennis van deze teelten en een goede collectie. Momenteel lijkt deze eiwitketen in ontwikkeling en gaat nieuwe kansen bieden voor de toekomst. Ook goed voor de biodiversiteit waar de boeren graag aan meewerken.