Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Foto:

Kerkberichten

Parochie de Bron

Parochiekernen Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte.

Beste parochianen,

Het vieren van de liturgie van de zon- en feestdagen is op dit moment niet mogelijk als openbare viering vanwege het corona-virus. Toch willen wij als pastoraal team de liturgie, bijzonder van de H. Eucharistie, gedurende deze periode plaatsvervangend blijven vieren. Als priester en diaken zullen wij hierbij bidden voor en denken aan alle intenties en alle noden van de parochianen, bijzonder aan de zieken. U kunt zich hierbij geestelijk aansluiten en op zondagmorgen naar de uitzending van de Eucharistieviering op de televisie kijken. Ook is er op vrijdagavonden een uitzending van ReliVisie Extra op zuidwesttv met een moment van bezinning en muziek vanuit een van de kerken uit onze streken.

Het is op Palmzondag, in de Goede Week en met Pasen niet mogelijk een grotere openbare of publieke viering te houden. De palmtakjes zullen wij op Palmzondag zegenen en zijn later op te halen. Ook zijn de Mariakapellen zoveel mogelijk geopend voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaarsje. Tijdens een besloten Paaswake zullen de paaskaarsen voor onze kerken en tehuizen gewijd worden. Bij de ingang van de kerken en hun Mariakapellen, die geopend zijn voor gebed, zullen paaswakekaarsjes liggen om mee te nemen naar huis als een klein teken van geloof en hoop.

Deze Veertigdagentijd krijgt onverhoopt een andere invulling. Ons geloof kan echter toch gesterkt en gevoed worden door het Woord van God te overwegen en door te bidden. Dit kan iedere gelovige voor zichzelf doen. Daarnaast is het goed te leven in het besef dat de Heilige Mis voor allen wordt opgedragen en dat de pastores in hun getijdengebed bidden voor het welzijn van de parochianen. Van harte hopen wij dat wij met Pasen en daarna allen opstandingskracht krijgen, vernieuwing van leven en dat wij het verrijzenisleven van de Heer mogen ontvangen.

In Christus met u verbonden, met hartelijke groeten, Pastoor Frans Verheije en diaken Ryan Keetelaar

Palmtakken: De palmtakjes worden op Palmzondag door pastoor Verheije gezegend. Deze palmtakjes kunt u in de week erna ophalen bij de ingang van de kerken om ze thuis een plaatsje te geven op: in Hoogerheide en Ossendrecht in de Mariakapel. In Huijbergen op maandag en dinsdag van 13.00-15.00 uur en in Putte op maandag en dinsdag van 10.00–12.00 uur.

Voor de actuele ontwikkelingen verwijzen wij u graag naar onze website. Het parochiekantoor is tijdelijk gesloten. U kunt ons wel bellen of mailen.

Zie website www.samenkerk.nl voor de actuele ontwikkelingen.

Protestantse kerk Woensdrecht

Ook in maand april gaan de kerkdiensten in de Protestantse kerk te Ossendrecht niet door. Wanneer ds. W. Lolkema preekt, wordt dit uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl (12 en 26 april).

Verzorgingshuizen Parochie de Bron

In verband met het Coronavirus zijn er voorlopig geen vieringen in verzorgingshuizen.

Christoffelparochie

Quirinuskerk Halsteren en Antonius van Padua Lepelstraat

In verband met de maatregelen voor het corona-virus heeft het bisdom besloten om voorlopig alle vieringen te laten vervallen. Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag zijn afgelast. Ook de vieringen door de week zijn in onze Sint Christoffelparochie komen te vervallen. De vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm), met Pasen en Pinksteren gaan niet door. In verband hiermee wordt tot nader order ook het wekelijkse mededelingen-blaadje voor de kerkgangers ‘Het Sint Christoffel Bericht’ niet uitgebracht. Graag wijzen wij u op de Eucharistieviering op televisie, die elke zondag via KRO-NCRV vanaf 10.00 uur op NPO2 wordt uitgezonden. De Eucharistieviering die iedere ochtend om 9.00 uur en iedere avond om 19.00 uur door Radio Maria wordt uitgezonden. Te beluisteren via         DAB+ en internet (www.radiomaria.nl en de gratis app). De Eucharistieviering die elke zaterdagavond om 17.00 uur uitgezonden wordt vanuit de Sint Gummaruskerk te Steenbergen via SLOS-radio. Ziggo zendt uit op kanaal 916 voor de radio. Bij KPN is SLOS te vinden op radiokanaal 1102. Naast digitaal is de SLOS ook nog gewoon via analoge kanalen te beluisteren: via 87.5FM op de Ziggokabel of in de ether via 107.4FM. De Eucharistieviering is ook te volgen via de website www.slos.nl.
Zie voor actuele informatie ‘Geloven tijdens de coronacrisis’ op de website van onze parochie: www.sint-christoffel.nl.

Antoniuskerk: Alle intenties welke geplaatst zijn in de komende tijd voor uw dierbare overledenen kunnen verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

Sint Martinuskerk Halsteren

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Halsteren-Nieuw Vossemeer heeft besloten de erediensten voorlopig te laten vervallen. Dit is een zwaar besluit, maar in de ogen van de kerkenraad gerechtvaardigd omdat vooral onze oudere gemeenteleden trouw bezoeker zijn van de diensten. Nadere berichtgeving is te volgen via de online media van de Protestantse Gemeente Halsteren-Nieuw Vossemeer, waaronder website: https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net

Protestantse kerkdienst online

Vanwege het Corona-virus worden veel kerkdiensten afgelast, zo ook de protestantse diensten van Halsteren en Nieuw-Vossemeer. Het kerkbestuur van de protestantse kerk biedt een oplossing voor de grote groep gelovigen om toch de actuele preek te kunnen volgen; de internet kerkdienst. Deze dienst is vanaf heden te beluisteren via Kerkomroep. Op deze manier kan iedereen, juist onder de zorgelijke omstandigheden van dit moment, de kerkdienst iedere zondag meevieren. De dienst zal een aangepast karakter hebben, opgeluisterd met muziek en is te beluisteren via www.kerkomroep.nl om 10.00 uur.

Geen Open Kerk

De Open Kerk bijeenkomst in de Sint-Martinuskerk op zaterdag 4 april 2020 gaat niet door in verband met het coronavirus. Werkgroep Open Kerk.

Beleid bisschoppen

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan volgens het recente advies van de overheid en het RIVM. De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ’door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in over-leg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM. De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed.

Meer berichten