Logo halsterse-zuidwestkrant.nl
Ad Verbogt
Ad Verbogt (Foto: Dennis van Loenhout)

Politieke afspraken fracties

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM - Elf fractievoorzitters hebben woensdagavond onder begeleiding van Ad Verbogt en collega raadslid Arjan van der Weegen met elkaar verkennend gesproken over het resetten van politieke afspraken.

Dit in het belang van de gemeente Bergen op Zoom. Aanleiding van de bijeenkomst waren de bevindingen en de aanbevelingen van Ad Verbogt die hij donderdag 13 februari 2020 in een raadsbijeenkomst heeft gedeeld. Eerder was die informatie opgehaald uit gesprekken die met alle fracties / partijen uit de gemeenteraad zijn gevoerd.

Deze (eerste) bijeenkomst was constructief en is in goede sfeer verlopen. Er zijn concrete afspraken gemaakt om de komende 3 weken met elkaar aan de slag te gaan om tot een focus-akkoord van alle fracties uit de gemeenteraad te kunnen komen.

Raadsbreed akkoord

De drie belangrijkste inhoudelijke punten daarbij zijn: - Reductie van de schuldenlasten; - Verbeteren van de bestuurscultuur, in volle breedte; - Een organisatorische kwaliteitsslag.

Nadat er een focus-akkoord ligt, wordt gekeken welke samenstelling van bestuur er komt.

Louis van der Kallen (fractievoorzitter van de BSD) was niet aanwezig bij de eerste sessie. Hem wordt gevraagd om de komende weken wél mee te doen om met elkaar te kunnen komen tot een raadsbreed focus-akkoord.

Meer berichten